Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

 • Newydd ar ein blog: Sut mae gwaith ieuenctid yng Nghymru yn edrych?

  Newydd ar ein blog: Sut mae gwaith ieuenctid yng Nghymru yn edrych?

  Yn ein blogbost arbennig ar gyfer Wythnos Gwaith Ieuenctid, dyma Gadeirydd Grŵp y Prif Swyddogion Ieuenctid, David Williams yn creu darlun o sut mae proffesiwn gwaith ieuenctid yn edrych yn Nghymru. Darllen y blogbost

 • Ydych chi wedi clywed am Addysgwyr Cymru?

  Ydych chi wedi clywed am Addysgwyr Cymru?

  Darganfyddwch y wefan newydd ar gyfer hyrwyddo gyrfaoedd a dilyniant gyrfaol ym maes addysg? Ewch i Addysgwyr Cymru

 • Galwad am aseswyr Marc Ansawdd

  Galwad am aseswyr Marc Ansawdd

  Ai gweithiwr ieuenctid profiadol ydych chi sy'n angerddol am ddathlu darpariaeth gwaith ieuenctid yng Nghymru? Beth am ymuno â'n cronfa o aseswyr i'n helpu i gyflwyno'r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru? Dysgwch fwy

Newyddion diweddaraf

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon CGA ar gyfer 2020-21

Heddiw mae CGA wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2021. Mae'r...

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Priodoldeb i Ymarfer CGA 2020-21

Fel rheoleiddiwr, un o'n swyddogaethau craidd yw ymchwilio a gwrando ar honiadau a allai fwrw amheuaeth ar briodoldeb...

Rheolau a gweithrefnau disgyblu diwygiedig i gofrestreion CGA yn dod i rym

Mae CGA wedi cyhoeddi rheolau newydd sy’n amlinellu’r modd y mae’n bwriadu gweithredu Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg...

Lansio gwefan newydd i hyrwyddo gyrfaoedd yn y proffesiynau addysg

Lansiwyd gwefan newydd sydd wedi’i bwriadu i hyrwyddo gyrfaoedd a dilyniant gyrfa yn y proffesiynau addysg yng Nghymru heddiw...

CGA yn cyhoeddi canllaw ymarfer da newydd ar proffesiynoldeb ar waith

Bwriedir ein cyfres o ganllawiau ymarfer da i gyd-fynd â'r Cod, ac i arwain cofrestreion yn eu dyfarniau a phendyfarniadau o...

Cefnogaeth Undebol i'r Arolwg Gweithlu Cenedlaethol mwyaf erioed

Darllenwch ein datganiad i'r wasg i ddarganfod pam mae David Evans, Ysgrifennydd Cymru, National Education Union (NEU) Cymru...

Mae CGA yn ymgynghori ar Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Drafft i weithredu pwerau GADD newydd

Daeth Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Gorchmynion Atal Dros Dro)(Swyddogaethau Ychwanegol)(Cymru) 2021 i rym ar 1 Ebrill...

Mae EWC yn cyhoeddi ei Gynllun Strategol newydd

Cyhoeddoed Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ei Gynllun Strategol ar 1 Ebrill 2021, gan amlinellu ei genhadaeth i gynnal safonau...

Gweinidog Addysg yn annog y gweithlu i gymryd rhan yn arolwg cenedlaethol mwyaf erioed

Yn ein datganiad i'r wasg mae'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams a Phrif Weithredwr CGA, Hayden Llewellyn, yn esbonio pa mor...