Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

 • Dewch i ymuno â Bwrdd Achreddu AGA CGA

  Dewch i ymuno â Bwrdd Achreddu AGA CGA

  Rydym yn chwilio am nifer o aelodau pwyllgor talentog a chydwybodol i ymuno â Bwrdd Achredu AGA CGA.

 • Digwyddiadau 2022

  Digwyddiadau 2022

  Ydych chi wedi bwrw golwg dros y digwyddiadau craff ac addysgol sydd ar y gorwel gennym yn y misoedd nesaf?

 • Adolygiad o’r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol

  Adolygiad o’r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol

  Mae CGA yn gwahodd ein cofrestreion, rhanddeiliaid a’r cyhoedd i rannu unrhyw sylwadau neu arsylwadau ynghylch y Cod. Y dyddiad cau ar gyfer sylwadau yw dydd Mawrth 7 Mehefin 2022.

 • Argymhellion Meddwl Mawr - mis Ebrill

  Argymhellion Meddwl Mawr - mis Ebrill

  Y mis hwn, rydym wrth ein bodd i rannu dau argymhelliad gwadd gan yr Athro John Furlong OBE.

  Darganfod ein hargymhelliad diweddaraf

 • Cyflogwyr yng Nghymru: A yw eich staff chi wedi'u cofrestru?

  Cyflogwyr yng Nghymru: A yw eich staff chi wedi'u cofrestru?

  Ni all ymarferwyr addysg weithio yng Nghymru heb eu bod wedi'u cofrestru - cyflogwyr, mae modd gwirio bod eich staff wedi'u cofrestru trwy gyrchu'ch porth chi o'r Gorfrestr ar-lein

Newyddion diweddaraf

Mwy o sefydliadau yn cael eu Marc Ansawdd Gwaith Ieuenctid

Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig Ieuenctid (EYST), Gwasanaeth Ieuenctid Conwy a Gwasanaeth Eirioli Ieuenctid Cenedlaethol...

Cyfrannwch at adolygiad CGA o'r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol

Fis Medi 2019, yn dilyn cyfnod helaeth o ymgynghoriad ac ymgysylltu, cyhoeddodd Cynog y Gweithlu Addysg (CGA) God Ymddygiad...

Rydym wedi ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gategorïau cofrestru newydd ar gyfer CGA

Rydym yn croesawu'r cyfle i ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gynigion ar gyfer categorïau cofrestru newydd. Rydym...

Ymateb CGA i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar newidiadau i sefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyflwyno ei ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar newidiadau i sefydlu ar gyfer...

Datblygiad newydd y Pasbort Dysgu Proffesiynol yn rhoi mwy o reolaeth i ddefnyddwyr

Mae diweddariad i’r Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) bellach yn rhoi mwy o reolaeth i chi dros sut rydych chi’n rhyngweithio...

CGA yn cyhoeddi ei Gynllun Strategol 2022-25 newydd

Cyhoeddodd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ei Gynllun Strategol 2022-25 , yn nodi ei ddull o gynnal safonau a gwella...

Mae cofrestru bellach ar agor ar gyfer Uwchgynhadledd rithiol Addysg y Byd 2022.

Mae'r digwyddiad blynyddol, a gynhelir rhwng 21 a 24 Mawrth 2022, yn cysylltu'r addysgwyr gorau ledled y byd ag arbenigedd ac...

Rhyddhau data diweddaraf ar y gweithlu cyflenwi

Rydym yn falch o rannu’r datganiad diweddaraf am y gweithlu cyflenwi . Mae’r datganiad data yn rhoi crynodeb am athrawon...

Cyhoeddi cadeirydd bwrdd CGA yn gyd-enillydd gwobr ymchwil fawreddog

Mae grŵp ymchwil, sy'n cynnwys cadeiryddion presennol a blaenorol bwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (ITEA) Cyngor y...