Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

 • Arolwg cenedlaethol gweithlu addysg Cymru

  Arolwg cenedlaethol gweithlu addysg Cymru

  Cofrestreion AB ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith – dweud eich dweud ar faterion sy'n bwysig i chi fel llwyth gwaith, Covid-19, lles a dysgu proffesiynol. 

  Grwpiau cofrestru eraill: cyhoeddir eich arolygon ar 5 Chwefror 2021.

 • Ymunwch â'n gweithdy rhyngweithiol ar gyfer partneriaethau AGA

  Ymunwch â'n gweithdy rhyngweithiol ar gyfer partneriaethau AGA

  Ydych chi ynghlwm ag unrhyw un o bartneriaethau AGA Cymru? Ymunwch â ni ar 24 Mawrth i rannu’r hyn rydyn ni wedi’i ddysgu, a dathlu’r hyn rydyn ni wedi’i gyflawni yng Nghymru hyd yma. Cadw'ch lle yma

 • Ydych chi wedi archebu lle ar gyfer Siarad yn Broffesiynol 2021 eto?

  Ydych chi wedi archebu lle ar gyfer Siarad yn Broffesiynol 2021 eto?

  Ymunwch â dros 1,500 o broffesiynolion addysg sydd eisioes wedi cofrestru i fynychu ein darlith flynyddol gyda'r Athro Pasi Sahlberg. Cofrestrwch am eich lle am ddim

 • Sôn - O'r lleol i'r rhyngwladol: Ydy gwaith ieuenctid yn aeddfedu yng Nghymru?

  Sôn - O'r lleol i'r rhyngwladol: Ydy gwaith ieuenctid yn aeddfedu yng Nghymru?

  Yn ei flogbost diweddaraf, mae Dr Howard Williamson yn myfyrio ar ddatblygiad gwaith ieuenctid dros y 40 mlynedd diwethar, a'r heriau a chyfleoedd mae'r proffesiwn yn eu hwynebu o hyd. Darllen y blogbost

 • Ystadegau Blynyddol y Gweithlu Addysg i Gymru 2020

  Ystadegau Blynyddol y Gweithlu Addysg i Gymru 2020

  Rydym wedi cyhoeddi'n set o ddata mwyaf cynhwysfawr hyd yma yn ddiweddar, sy'n cynnwys data ar dros 80,000 o ymarferwyr addysg cofrestredig. Dysgwch fwy 

search cym apply Cym
plp Cym hearings cym

Newyddion diweddaraf

Mae arolwg cenedlaethol gweithlu addysg Cymru wedi cychwyn

Mae Llywodraeth Cymru, y Cyd-undebau Llafur, Colegau Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW), a Chyngor y...

Athrawon ysgol cymwysedig ledled y byd yn gallu ymgeisio am gydnabyddiaeth yng Nghymru

O 1 Ionawr, gall unrhyw athro ysgol a gymhwysodd y tu allan i Gymru ond sydd eisiau gweithio yng Nghymru ymgeisio i gael ei...

CGA yn cyhoeddi canllaw arfer da newydd ar fod yn agored ac yn onest fel gweithiwr proffesiynol

Rydym newydd gyhoeddi canllaw arfer da sy'n canolbwyntio ar fod yn agored ac yn onest fel gweithiwr proffesiynol. Mae'r...

Yr Athro Pasi Sahlberg i gyflwyno Siarad yn Broffesiynol 2021

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai yr Athro Pasi Sahlberg yw’r siaradwr gwadd ar gyfer ein darlith flynyddol, sy’n cael ei...

Ymateb i ymgynghoriad: Gorchymyn Arfaethedig Cyngor y Gweithlu Addysg (Gorchmynion Atal Dros Dro Interim) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) 2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ymgynghori ar ddeddfwriaeth ddrafft fyddai'n rhoi pwerau newydd i CGA i osod Gorchmynion...

Cyhoeddi adroddiad monitro Safonau'r Gymraeg CGA ar gyfer 2019-20

Fe gyhoeddon ni ein hadroddiad monitro Safonau'r Gymraeg ar gyfer 2019-20 yn ddiweddar. Mae'r adroddiad yn amlinellu ein...

Brîff polisi CGA yn amlygu recriwtio a chadw athrawon

Ar 14 Hydref 2020, bu i ni gyflwyno brîff polisi ar recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru ar y cyd â Llywodraeth Cymru....

Ymateb i ymgynghoriad: Sefydlu dull ysgol-gyfan o ymdrin ag iechyd a lles meddyliol

Bu i ni gyflwyno ein hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ganllawiau fframwaith ar sefydlu dull ysgol-gyfan o ymdrin...

Ein hymateb i ymgynghoriad Pwyllgor PPIA Senedd Cymru ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Yn ddiweddar, bu i ni gyflwyno ein hymateb i ymgynghoriad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Senedd Cymru ar y Bil...

tanysgrifiwch in cylchlythyr