Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

 • Ydych chi wedi clywed am Addysgwyr Cymru?

  Ydych chi wedi clywed am Addysgwyr Cymru?

  Darganfyddwch y wefan newydd ar gyfer hyrwyddo gyrfaoedd a dilyniant gyrfaol ym maes addysg? Ewch i Addysgwyr Cymru

 • Blog: Mark Ford - Pam mae'n amser 'Trafod Addysgeg'

  Blog: Mark Ford - Pam mae'n amser 'Trafod Addysgeg'

  Dyma Ymgynghorydd Proffesiynol ar Addysgeg, Mark Ford yn sôn am sut mae athrawon yn dod at ei gilydd mewn gofod digidol i rannu addysgeg ac ymarfer. Darllen y blogbost

 • Cyfarfod y Cyngor ym mis Gorffennaf

  Cyfarfod y Cyngor ym mis Gorffennaf

  Cynhelir cyfarfod y Cyngor nesaf ar 8 Gorffennaf 2021 ac mae’n agored i’r cyhoedd. Ceir rhagor o wybodaeth yma

 • Galwad am aseswyr Marc Ansawdd

  Galwad am aseswyr Marc Ansawdd

  Ai gweithiwr ieuenctid profiadol ydych chi sy'n angerddol am ddathlu darpariaeth gwaith ieuenctid yng Nghymru? Beth am ymuno â'n cronfa o aseswyr i'n helpu i gyflwyno'r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru? Dysgwch fwy

Newyddion diweddaraf

Lansio gwefan newydd i hyrwyddo gyrfaoedd yn y proffesiynau addysg

Lansiwyd gwefan newydd sydd wedi’i bwriadu i hyrwyddo gyrfaoedd a dilyniant gyrfa yn y proffesiynau addysg yng Nghymru heddiw...

CGA yn cyhoeddi canllaw ymarfer da newydd ar proffesiynoldeb ar waith

Bwriedir ein cyfres o ganllawiau ymarfer da i gyd-fynd â'r Cod, ac i arwain cofrestreion yn eu dyfarniau a phendyfarniadau o...

Cefnogaeth Undebol i'r Arolwg Gweithlu Cenedlaethol mwyaf erioed

Darllenwch ein datganiad i'r wasg i ddarganfod pam mae David Evans, Ysgrifennydd Cymru, National Education Union (NEU) Cymru...

Mae CGA yn ymgynghori ar Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Drafft i weithredu pwerau GADD newydd

Daeth Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Gorchmynion Atal Dros Dro)(Swyddogaethau Ychwanegol)(Cymru) 2021 i rym ar 1 Ebrill...

Mae EWC yn cyhoeddi ei Gynllun Strategol newydd

Cyhoeddoed Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ei Gynllun Strategol ar 1 Ebrill 2021, gan amlinellu ei genhadaeth i gynnal safonau...

Gweinidog Addysg yn annog y gweithlu i gymryd rhan yn arolwg cenedlaethol mwyaf erioed

Yn ein datganiad i'r wasg mae'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams a Phrif Weithredwr CGA, Hayden Llewellyn, yn esbonio pa mor...

Arolwg cenedlaethol gweithlu addysg Cymru

Rydym ni, ynghyd â Llywodraeth Cymru, y Cyd-undebau Llafur a'n partneriaid, rydym ni'n gofyn i gofrestreion gymryd rhan yn...

Gwobr Efydd y Marc Ansawdd i ddau sefydliad ieuenctid arall

Hoffem longyfarch Clybiau Bechgyn a Merched Cymru a Phrosiect Ieuenctid Caerfyrddin Dr Mz ar gyflawni Gwobr Efydd y Marc...

Athrawon ysgol cymwysedig ledled y byd yn gallu ymgeisio am gydnabyddiaeth yng Nghymru

O 1 Ionawr, gall unrhyw athro ysgol a gymhwysodd y tu allan i Gymru ond sydd eisiau gweithio yng Nghymru ymgeisio i gael ei...