Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

 • Canllawiau ymarfer da newydd

  Canllawiau ymarfer da newydd

  Bwriad ein canllaw arfer da diweddaraf yw helpu ymarferwyr i ofalu am eu hiechyd meddwl a'u lles eu hunain.

 • Arolwg Cenedlaethol y Gweithlu Addysg Bellach ac Ymarferwyr Dysgu yn Seiliedig ar Waith 2023

  Arolwg Cenedlaethol y Gweithlu Addysg Bellach ac Ymarferwyr Dysgu yn Seiliedig ar Waith 2023

  Os ydych yn ymarferydd cofrestredig addysg bellach neu ddysgu yn seiliedig ar waith, neu’n staff cymorth busnes mewn colegau, gallwch gwblhau eich arolwg nawr.

 • Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)

  Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)

  Ry’n ni wedi creu cyfres o fideos astudiaethau achos i gael y mwyaf o’ch PDP. Ewch i’w gwylio ar ein sianel YouTube.

Newyddion diweddaraf

Mae arolwg cenedlaethol addysg bellach a dysgu yn seiliedig ar waith 2023 wedi cael ei ryddhau

Yn arolwg gweithlu addysg genedlaethol 2021, codwyd baich gwaith fel problem gyson. Ers hynny, mae’r grŵp llywio baich gwaith...

CGA yn penodi aelodau newydd y Bwrdd Achredu AGA

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi croesawu dau aelod newydd i’w Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA). Bydd...

CGA i barhau i achredu darpariaeth gwaith ieuenctid leded Cymru

Bydd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn parhau i gyflwyno a datblygu’r ‘Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru’, a...

Yr Urdd yn ennill gwobrau arian ac aur yn ei chanfed flwyddyn

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cael ei chydnabod am ansawdd ei darpariaeth yr wythnos hon wrth i’r sefydliad ieuenctid ennill y...

Rhyddhau canllaw newydd ar gyfer gwaith ieuenctid

Gyda chefnogaeth gan Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA), mae’r sector gwaith ieuenctid wedi cyhoeddi ei lyfryn diwygiedig Gwaith...

Nifer y staff cymorth yn cynyddu yn ystadegau diweddaraf y gweithlu addysg

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei Ystadegau blynyddol ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru 2022. Mae’r...

Ymunwch â'n Cyngor

Mae Llywodraeth Cymru eisiau penodi aelodau newydd i Gyngor y Gweithlu Addysg am gyfnod o 4 blynedd i ddechrau ar 1 Ebrill...

Datganiad gan Brif Weithredwr Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), Hayden Llewellyn

“Ar ran Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), estynnaf fy nghydymdeimlad yn sgil y newyddion trist bod Ei Mawrhydi, Y Frenhines...

CGA yn cyhoeddi ei God Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol Diwygiedig

Heddiw (1 Medi 2022), mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi cyhoeddi ei God Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol diwygiedig. Cyngor...