Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

 • Adnewyddu cofrestriadau 2021-22

  Adnewyddu cofrestriadau 2021-22

  Os derbynioch chi gais gennym i adenewyddu'ch cofrestriad, talwch eich ffi yma.

 • Arolwg cenedlaethol gweithlu addysg Cymru

  Arolwg cenedlaethol gweithlu addysg Cymru

  Cofrestreion CGA: dweud eich dweud ar faterion sy'n bwysig i chi fel baich gwaith, Covid-19, lles a dysgu proffesiynol.

 • Ymunwch â'n gweithdy rhyngweithiol ar gyfer partneriaethau AGA

  Ymunwch â'n gweithdy rhyngweithiol ar gyfer partneriaethau AGA

  Ydych chi ynghlwm ag unrhyw un o bartneriaethau AGA Cymru? Ymunwch â ni ar 24 Mawrth i rannu’r hyn rydyn ni wedi’i ddysgu, a dathlu’r hyn rydyn ni wedi’i gyflawni yng Nghymru hyd yma. Cadw'ch lle yma

 • Cyfarfod y Cyngor ym mis Mawrth

  Cyfarfod y Cyngor ym mis Mawrth

  Cynhelir cyfarfod y Cyngor nesaf ar 12 Mawrth 2021 ac mae’n agored i’r cyhoedd. Ceir rhagor o wybodaeth yma

 • Offeryn delweddu safonau newydd ar gyfer y PDP

  Offeryn delweddu safonau newydd ar gyfer y PDP

  Ydych chi wedi profi'r offerynnau newydd sydd yn eich PDP i'ch helpu wrth hunanasesu'ch cynnydd yn gyda'ch safonau proffesiynol? Dysgwch fwy a rhoi cynnig arni

search cym apply Cym
plp Cym hearings cym

Newyddion diweddaraf

Gweinidog Addysg yn annog y gweithlu i gymryd rhan yn arolwg cenedlaethol mwyaf erioed

Yn ein datganiad i'r wasg mae'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams a Phrif Weithredwr CGA, Hayden Llewellyn, yn esbonio pa mor...

Arolwg cenedlaethol gweithlu addysg Cymru

Rydym ni, ynghyd â Llywodraeth Cymru, y Cyd-undebau Llafur a'n partneriaid, rydym ni'n gofyn i gofrestreion gymryd rhan yn...

Gwobr Efydd y Marc Ansawdd i ddau sefydliad ieuenctid arall

Hoffem longyfarch Clybiau Bechgyn a Merched Cymru a Phrosiect Ieuenctid Caerfyrddin Dr Mz ar gyflawni Gwobr Efydd y Marc...

Athrawon ysgol cymwysedig ledled y byd yn gallu ymgeisio am gydnabyddiaeth yng Nghymru

O 1 Ionawr, gall unrhyw athro ysgol a gymhwysodd y tu allan i Gymru ond sydd eisiau gweithio yng Nghymru ymgeisio i gael ei...

CGA yn cyhoeddi canllaw arfer da newydd ar fod yn agored ac yn onest fel gweithiwr proffesiynol

Rydym newydd gyhoeddi canllaw arfer da sy'n canolbwyntio ar fod yn agored ac yn onest fel gweithiwr proffesiynol. Mae'r...

Yr Athro Pasi Sahlberg i gyflwyno Siarad yn Broffesiynol 2021

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai yr Athro Pasi Sahlberg yw’r siaradwr gwadd ar gyfer ein darlith flynyddol, sy’n cael ei...

Ymateb i ymgynghoriad: Gorchymyn Arfaethedig Cyngor y Gweithlu Addysg (Gorchmynion Atal Dros Dro Interim) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) 2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ymgynghori ar ddeddfwriaeth ddrafft fyddai'n rhoi pwerau newydd i CGA i osod Gorchmynion...

Cyhoeddi adroddiad monitro Safonau'r Gymraeg CGA ar gyfer 2019-20

Fe gyhoeddon ni ein hadroddiad monitro Safonau'r Gymraeg ar gyfer 2019-20 yn ddiweddar. Mae'r adroddiad yn amlinellu ein...

Brîff polisi CGA yn amlygu recriwtio a chadw athrawon

Ar 14 Hydref 2020, bu i ni gyflwyno brîff polisi ar recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru ar y cyd â Llywodraeth Cymru....

tanysgrifiwch in cylchlythyr