Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

 • Sôn

  Sôn

  Yn eu blog diweddaraf i CGA, mae Tim a Darrel yn trafod y ffordd mae gwaith ieuenctid yn meithrin perthnasoedd cadarnhaol ac ymddiriedus a all ddarparu sylfaen i wella llesiant trwy fod yn sail i bum piler gwaith ieuenctid – mynegiannol, addysgol, cyfranogol, grymusol a chynhwysol.

  Darllen mwy

  Yn eu flog diweddaraf i CGA, Tim and Darrel trafod y ffordd mae gwaith ieuenctid yn meithrin perthnasoedd cadarnhaol ac ymddiriedus a all ddarparu sylfaen i wella llesiant trwy fod yn sail i bum piler gwaith ieuenctid – mynegiannol, addysgol, cyfranogol, grymusol a chynhwysol.Yn eu flog diweddaraf i CGA, Tim and Darrel trafod y ffordd mae gwaith ieuenctid yn meithrin perthnasoedd cadarnhaol ac ymddiriedus a all ddarparu sylfaen i wella llesiant trwy fod yn sail i bum piler gwaith ieuenctid – mynegiannol, addysgol, cyfranogol, grymusol a chynhwysol.Yn eu flog diweddaraf i CGA, Tim and Darrel trafod y ffordd mae gwaith ieuenctid yn meithrin perthnasoedd cadarnhaol ac ymddiriedus a all ddarparu sylfaen i wella llesiant trwy fod yn sail i bum piler gwaith ieuenctid – mynegiannol, addysgol, cyfranogol, grymusol a chynhwysol.
 • Argymhellion Meddwl Mawr - mis Ionawr

  Argymhellion Meddwl Mawr - mis Ionawr

  Y mis hwn, rydym wedi dewis llyfr a ysgrifenwyd gan prif siaradwr Siarad yn Broffesiynol eleni, sef yr Athro Yong Zhao.

  Darganfod ein hargymhelliad diweddaraf

 • Cyflogwyr yng Nghymru: A yw eich staff chi wedi'u cofrestru?

  Cyflogwyr yng Nghymru: A yw eich staff chi wedi'u cofrestru?

  Ni all ymarferwyr addysg weithio yng Nghymru heb eu bod wedi'u cofrestru - cyflogwyr, mae modd gwirio bod eich staff wedi'u cofrestru trwy gyrchu'ch porth chi o'r Gorfrestr ar-lein

 • Ydych chi wedi clywed am Addysgwyr Cymru?

  Ydych chi wedi clywed am Addysgwyr Cymru?

  Darganfyddwch y wefan newydd ar gyfer hyrwyddo gyrfaoedd a dilyniant gyrfaol ym maes addysg? Ewch i Addysgwyr Cymru

Newyddion diweddaraf

Dathlu adnewyddu gwobrau Efydd y Marc Ansawdd

Mae pedwar sefydliad ieuenctid yng Nghymru wedi’u cydnabod am y ddarpariaeth ragorol maent yn ei chynnig i bobl ifanc....

CGA yn cyhoeddi ei ymateb i'r ymgynghoriad ar Fil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Yn ddiweddar, mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyflwyno'i ymateb i ymgynghoriad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg...

CGA yn arddangos enghreifftiau o waith rhagorol ym maes gwaith ieuenctid ledled Cymru

Heddiw mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi lansio ei dudalen we ‘Marc Ansawdd – enghreifftiau o ymarfer da’. Mae’r...

Cyhoeddi canllaw newydd i helpu i fynd i’r afael â hiliaeth ym maes addysg

Heddiw mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei Ganllaw Arfer Da diweddaraf ynghylch mynd i’r afael â hiliaeth....

Mae’r Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) yn rhan o ddysgu proffesiynol cyfunol

Mae gan y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) ran annatod mewn cyflwyno’r ddwy raglen broffesiynol newydd sbon ar gyfer...

CGA yn cyflwyno argymhellion i gynyddu amrywiaeth yn y gweithlu ysgolion

Mae tystiolaeth dda am fuddion gweithlu addysg amrywiol. Mae cynrychiolaeth yn y gweithlu addysg yn darparu modelau rôl i...

Symud o ymarfer di-hiliol i ymarfer gwrth-hiliol: hyrwyddo ecwiti hiliol mewn addysg

Symud o ymarfer di-hiliol i ymarfer gwrth-hiliol: hyrwyddo ecwiti hiliol mewn addysg mewn cydweithrediad â BAMEed Network...

Lansio ‘Meddwl Mawr’ – clwb llyfrau a chyfnodolion newydd CGA

Gall ymddiddori mewn ymchwil chwarae rhan bwysig wrth ddatblygu eich syniadau a’ch ymarfer proffesiynol. Dyna pam rydym ni’n...

Datgelu canlyniadau arolwg eang o'r gweithlu addysg yng Nghymru

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi canfyddiadau arolwg o 78,000 o weithwyr addysg proffesiynol yng Nghymru....