Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

 • Cyhoeddi Adroddiad Arolwg Cenedlaethol o'r Gweithlu Addysg 2021

  Cyhoeddi Adroddiad Arolwg Cenedlaethol o'r Gweithlu Addysg 2021

  Darllenwch adroddiad arolwg 2021 sy’n rhoi mewnwelediad i farn ymarferwyr ar faich gwaith, lles, cyfleoedd dysgu proffesiynol ac effaith Covid-19.

 • Argymhellion Meddwl Mawr - mis Tachwedd

  Argymhellion Meddwl Mawr - mis Tachwedd

  Y mis hwn, rydym wedi dewis dau lyfr sydd ar gael ar EBSCO ac sy'n ymwneud â thema hil a hiliaeth ym myd addysg.

   Darganfod ein hargymhellion diweddaraf

 • Blog: Donna Ali - Materion Cynrychiolaeth

  Blog: Donna Ali - Materion Cynrychiolaeth

  Dyma sylfaenydd BE.Xcellence yn sôn am yr angen am fwy o amrywiaeth yn ein gweithlu ysgolion ac am rwydwaith newydd i gynorthwywyr addysgu Duon, Asiaidd ac ethnig lleiafrifol a allai helpu i gyflawni hynu. Darllen mwy

 • Ydych chi wedi clywed am Addysgwyr Cymru?

  Ydych chi wedi clywed am Addysgwyr Cymru?

  Darganfyddwch y wefan newydd ar gyfer hyrwyddo gyrfaoedd a dilyniant gyrfaol ym maes addysg? Ewch i Addysgwyr Cymru

Newyddion diweddaraf

Cyhoeddi canllaw newydd i helpu i fynd i’r afael â hiliaeth ym maes addysg

Heddiw mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei Ganllaw Arfer Da diweddaraf ynghylch mynd i’r afael â hiliaeth....

Mae’r Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) yn rhan o ddysgu proffesiynol cyfunol

Mae gan y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) ran annatod mewn cyflwyno’r ddwy raglen broffesiynol newydd sbon ar gyfer...

CGA yn cyflwyno argymhellion i gynyddu amrywiaeth yn y gweithlu ysgolion

Mae tystiolaeth dda am fuddion gweithlu addysg amrywiol. Mae cynrychiolaeth yn y gweithlu addysg yn darparu modelau rôl i...

Symud o ymarfer di-hiliol i ymarfer gwrth-hiliol: hyrwyddo ecwiti hiliol mewn addysg

Symud o ymarfer di-hiliol i ymarfer gwrth-hiliol: hyrwyddo ecwiti hiliol mewn addysg mewn cydweithrediad â BAMEed Network...

Lansio ‘Meddwl Mawr’ – clwb llyfrau a chyfnodolion newydd CGA

Gall ymddiddori mewn ymchwil chwarae rhan bwysig wrth ddatblygu eich syniadau a’ch ymarfer proffesiynol. Dyna pam rydym ni’n...

Datgelu canlyniadau arolwg eang o'r gweithlu addysg yng Nghymru

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi canfyddiadau arolwg o 78,000 o weithwyr addysg proffesiynol yng Nghymru....

Briff polisi ym mis Hydref - Llais addysgwyr yng Nghymru: Canlyniadau o'r arolwg cenedlaethol o'r gweithlu

Ar ddydd Iau, 21 Hydref 2021 bydd CGA yn lansio canfyddiadau'r arolwg mwyaf erioed o'r gweithlu addysg yng Nghymru mewn briff...

Cyhoeddi ystadegau diweddaraf ar y gweithlu addysg yng Nghymru

Rydym wedi cyhoeddi Ystadegau Blynyddol y Gweithlu Addysg i Gymru 2021. Gwelwch ddata unigryw am ymarferwyr cofrestredig mewn...

Cynnydd yn nifer yr athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru

Mae nifer yr athrawon newydd yng Nghymru wedi cynyddu gan chwarter o’i gymharu â’r llynedd, yn ôl data a gyhoeddwyd heddiw...