Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

 • Blog: Athrawes a gafodd ei hyfforddi yn America yn arwain y ffordd yng Nghymru

  Blog: Athrawes a gafodd ei hyfforddi yn America yn arwain y ffordd yng Nghymru

  Dysgwch sut ddaeth athrawes o'r Unol Daleithiau y cyntaf i gael ei chymhwyster wedi'i gydnabod yng Nghymru yn sgil newid sylweddol i ddeddfwriaeth. Darllen y blogbost

 • Mae CGA yn ymgynghori ar Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Drafft i weithredu pwerau GADD newydd

  Mae CGA yn ymgynghori ar Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Drafft i weithredu pwerau GADD newydd

 • Digwyddiad: Datblygu’r system addysg wedi’i harwain yn broffesiynol yng Nghymru

  Digwyddiad: Datblygu’r system addysg wedi’i harwain yn broffesiynol yng Nghymru

  Dosbarth meistr gyda'r Athro Carol Campbell mewn arwain gwelliant addysgol yn ystod a thu hwnt i'r pandemig. Dysgu mwy a chofrestru am le

 • Adnewyddu cofrestriadau 2021-22

  Adnewyddu cofrestriadau 2021-22

  Os derbynioch chi gais gennym i adenewyddu'ch cofrestriad, talwch eich ffi yma.

 • Arolwg cenedlaethol gweithlu addysg Cymru

  Arolwg cenedlaethol gweithlu addysg Cymru

  Cofrestreion CGA: dweud eich dweud ar faterion sy'n bwysig i chi fel baich gwaith, Covid-19, lles a dysgu proffesiynol.

 • Galwad am aseswyr Marc Ansawdd

  Galwad am aseswyr Marc Ansawdd

  Ai gweithiwr ieuenctid profiadol ydych chi sy'n angerddol am ddathlu darpariaeth gwaith ieuenctid yng Nghymru? Beth am ymuno â'n cronfa o aseswyr i'n helpu i gyflwyno'r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru? Dysgwch fwy

search cym apply Cym
plp Cym hearings cym

Newyddion diweddaraf

Cefnogaeth Undebol i'r Arolwg Gweithlu Cenedlaethol mwyaf erioed

Darllenwch ein datganiad i'r wasg i ddarganfod pam mae David Evans, Ysgrifennydd Cymru, National Education Union (NEU) Cymru...

Mae CGA yn ymgynghori ar Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Drafft i weithredu pwerau GADD newydd

Daeth Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Gorchmynion Atal Dros Dro)(Swyddogaethau Ychwanegol)(Cymru) 2021 i rym ar 1 Ebrill...

Mae EWC yn cyhoeddi ei Gynllun Strategol newydd

Cyhoeddoed Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ei Gynllun Strategol ar 1 Ebrill 2021, gan amlinellu ei genhadaeth i gynnal safonau...

Gweinidog Addysg yn annog y gweithlu i gymryd rhan yn arolwg cenedlaethol mwyaf erioed

Yn ein datganiad i'r wasg mae'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams a Phrif Weithredwr CGA, Hayden Llewellyn, yn esbonio pa mor...

Arolwg cenedlaethol gweithlu addysg Cymru

Rydym ni, ynghyd â Llywodraeth Cymru, y Cyd-undebau Llafur a'n partneriaid, rydym ni'n gofyn i gofrestreion gymryd rhan yn...

Gwobr Efydd y Marc Ansawdd i ddau sefydliad ieuenctid arall

Hoffem longyfarch Clybiau Bechgyn a Merched Cymru a Phrosiect Ieuenctid Caerfyrddin Dr Mz ar gyflawni Gwobr Efydd y Marc...

Athrawon ysgol cymwysedig ledled y byd yn gallu ymgeisio am gydnabyddiaeth yng Nghymru

O 1 Ionawr, gall unrhyw athro ysgol a gymhwysodd y tu allan i Gymru ond sydd eisiau gweithio yng Nghymru ymgeisio i gael ei...

CGA yn cyhoeddi canllaw arfer da newydd ar fod yn agored ac yn onest fel gweithiwr proffesiynol

Rydym newydd gyhoeddi canllaw arfer da sy'n canolbwyntio ar fod yn agored ac yn onest fel gweithiwr proffesiynol. Mae'r...

Yr Athro Pasi Sahlberg i gyflwyno Siarad yn Broffesiynol 2021

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai yr Athro Pasi Sahlberg yw’r siaradwr gwadd ar gyfer ein darlith flynyddol, sy’n cael ei...

tanysgrifiwch in cylchlythyr