Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

 • Ystadegau Blynyddol y Gweithlu Addysg i Gymru

  Ystadegau Blynyddol y Gweithlu Addysg i Gymru

  Cyhoeddi ystadegau diweddaraf ar y gweithlu addysg yng Nghymru. Darganfod mwy

 • Cyflogwyr yng Nghymru: A yw eich staff chi wedi'u cofrestru?

  Cyflogwyr yng Nghymru: A yw eich staff chi wedi'u cofrestru?

  Os ydych chi'n cyflogi ymarferwyr addysg o fis Medi, defnyddiwch y porth Cyflogwyr ar FyCGA i wirio eu bod wedi'u cofrestru gyda ni yn y categori cywir. Gwirio'r gofrestr

 • Mae'n rhaid i chi gofrestru gyda CGA i weithio yng Nghymru

  Mae'n rhaid i chi gofrestru gyda CGA i weithio yng Nghymru

  Os ydych yn bwriadu gweithio yn y sector addysg yng Nghymru lle mae cofrestriad CGA yn ofynnol, dylech wneud eich cais nawr. Ni allwch weithio hebddo. Darganfod os oes angen i chi ymgeisio i gofrestru.

 • Ydych chi wedi clywed am Addysgwyr Cymru?

  Ydych chi wedi clywed am Addysgwyr Cymru?

  Darganfyddwch y wefan newydd ar gyfer hyrwyddo gyrfaoedd a dilyniant gyrfaol ym maes addysg? Ewch i Addysgwyr Cymru

Newyddion diweddaraf

Briff polisi ym mis Hydref - Llais addysgwyr yng Nghymru: Canlyniadau o'r arolwg cenedlaethol o'r gweithlu have spoken: National workforce survey results

Ar ddydd Iau, 21 Hydref 2021 bydd CGA yn lansio canfyddiadau'r arolwg mwyaf erioed o'r gweithlu addysg yng Nghymru mewn briff...

Cyhoeddi ystadegau diweddaraf ar y gweithlu addysg yng Nghymru

Rydym wedi cyhoeddi Ystadegau Blynyddol y Gweithlu Addysg i Gymru 2021. Gwelwch ddata unigryw am ymarferwyr cofrestredig mewn...

Cynnydd yn nifer yr athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru

Mae nifer yr athrawon newydd yng Nghymru wedi cynyddu gan chwarter o’i gymharu â’r llynedd, yn ôl data a gyhoeddwyd heddiw...

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon CGA ar gyfer 2020-21

Heddiw mae CGA wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2021. Mae'r...

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Priodoldeb i Ymarfer CGA 2020-21

Fel rheoleiddiwr, un o'n swyddogaethau craidd yw ymchwilio a gwrando ar honiadau a allai fwrw amheuaeth ar briodoldeb...

Rheolau a gweithrefnau disgyblu diwygiedig i gofrestreion CGA yn dod i rym

Mae CGA wedi cyhoeddi rheolau newydd sy’n amlinellu’r modd y mae’n bwriadu gweithredu Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg...

Lansio gwefan newydd i hyrwyddo gyrfaoedd yn y proffesiynau addysg

Lansiwyd gwefan newydd sydd wedi’i bwriadu i hyrwyddo gyrfaoedd a dilyniant gyrfa yn y proffesiynau addysg yng Nghymru heddiw...

CGA yn cyhoeddi canllaw ymarfer da newydd ar proffesiynoldeb ar waith

Bwriedir ein cyfres o ganllawiau ymarfer da i gyd-fynd â'r Cod, ac i arwain cofrestreion yn eu dyfarniau a phendyfarniadau o...

Cefnogaeth Undebol i'r Arolwg Gweithlu Cenedlaethol mwyaf erioed

Darllenwch ein datganiad i'r wasg i ddarganfod pam mae David Evans, Ysgrifennydd Cymru, National Education Union (NEU) Cymru...