Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

 • Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol diwygiedig

  Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol diwygiedig

  Mae’r Cod yn pennu’r safonau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol a ddisgwylir o’r 82,000 o ymarferwyr addysg sydd wedi cofrestru gyda CGA sy’n gweithio ledled Cymru, a bwriedir iddo lywio’u barnau a’u penderfyniadau.

 • Rydym wedi cyhoeddi canllaw ymarfer da newydd

  Rydym wedi cyhoeddi canllaw ymarfer da newydd

  Datblygwyd y canllaw diweddaraf i arweinwyr addysg ac mae’n amlygu rhai awgrymiadau defnyddiol i helpu llywio barnau a phenderfyniadau proffesiynol cofrestreion o ddydd i ddydd.

 • Ydych chi'n mynd i fod yn gweithio ym myd addysg yng Nghymru o fis Medi?

  Ydych chi'n mynd i fod yn gweithio ym myd addysg yng Nghymru o fis Medi?

  Os ydych chi'n mynd i fod yn dechrau gweithoi ym mis Medi, mae'n rhaid i chi gofrestru gyda ni cyn hynny. Mae mwy o wybodaeth ar ein gwefan

Newyddion diweddaraf

Datganiad gan Brif Weithredwr Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), Hayden Llewellyn

“Ar ran Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), estynnaf fy nghydymdeimlad yn sgil y newyddion trist bod Ei Mawrhydi, Y Frenhines...

CGA yn cyhoeddi ei God Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol Diwygiedig

Heddiw (1 Medi 2022), mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi cyhoeddi ei God Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol diwygiedig. Cyngor...

CGA yn cyhoeddi canllaw i arweinwyr

Heddiw (30 Awst), mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi canllaw ymarfer da a ddatblygwyd yn benodol i arweinwyr...

CGA yn cyhoeddi ei adroddiad priodoldeb i ymarfer diweddaraf

Heddiw (26 Awst), mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol Priodoldeb i Ymarfer 2021-22, yn...

CGA yn cyhoeddi canlyniadau SAC 2021-22

Heddiw (19 Awst 2022), mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ffigurau ar gyfer yr athrawon dan hyfforddiant a...

Amlinelliad o gyflawniadau allweddol CGA yn 2021-22

Heddiw, mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31...

Torfaen yn anelu am yr aur yn eu cais diweddaraf am y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Enillodd Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen gydnabyddiaeth am eu darpariaeth gwaith ieuenctid o ansawdd uchel yr wythnos hon, trwy...

Cyfarfod y Cyngor ym mis Gorffennaf

Cynhelir cyfarfod y Cyngor nesaf ar 7fed Gorffennaf ac mae’n agored i’r cyhoedd

Recriwtio aelodau o’r Panel Priodoldeb i Ymarfer

Os ydych yn gweithio yn y gweithlu addysg yng Nghymru ac wedi cofrestru gyda CGA, gallwch wneud cais am y cyfle unigryw yma...