CGA / EWC

About us banner
Cysylltu â ni
Cysylltu â ni

Gallwch gysylltu â ni yn Gymraeg a Saesneg ar unrhyw bryd drwy anfon e-bost atom. Cyfeiriwch eich e-bost at y tîm mwyaf perthnasol, neu defnyddiwch y cyfeiriad cyffredinol isod.

Gallwch hefyd ein ffonio yn ystod oriau swyddfa. Byddwch yn gallu siarad gyda ni'n Gymraeg neu'n Saesneg.

Ein swyddfa

Cyngor y Gweithlu Addysg
Llawr 9, Eastgate House
35-43 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0AB

Ffôn 029 2046 0099

Oriau agor y switsfwrdd

Dydd Llun i ddydd Iau 09:00 hyd 17:00
Dydd Gwener 09:00 hyd 16:00

Cyfeiriadau e-bost

Cyffredinol This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Y cyfryngau - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cofrestru - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Datblygiad proffesiynol a chyllid - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priodoldeb i ymarfer - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Achredu - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Addysgwyr Cymru – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Data’r gweithlu – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ymchwil a pholisi – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.