EWC Logo

About us banner
Cysylltu â ni
Cysylltu â ni

Gallwch gysylltu â ni yn Gymraeg a Saesneg ar unrhyw bryd drwy anfon e-bost atom. Cyfeiriwch eich e-bost at y tîm mwyaf perthnasol, neu defnyddiwch y cyfeiriad cyffredinol isod.

Gallwch hefyd ein ffonio yn ystod oriau swyddfa. Byddwch yn gallu siarad gyda ni'n Gymraeg neu'n Saesneg.

Ein swyddfa

Cyngor y Gweithlu Addysg
Llawr 9, Eastgate House
35-43 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0AB

Ffôn 029 2046 0099

Oriau agor y switsfwrdd

Dydd Llun i ddydd Iau 09:00 hyd 17:00
Dydd Gwener 09:00 hyd 16:00

Cyfeiriadau e-bost

Cyffredinol Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..
Y cyfryngau - Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Cofrestru - Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Datblygiad proffesiynol a chyllid - Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Priodoldeb i ymarfer - Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Achredu - Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Addysgwyr Cymru – Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Data’r gweithlu – Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Ymchwil a pholisi – Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.