CGA / EWC

Fitness to practise banner
Apeliadau sefydlu
Apeliadau sefydlu

Os bydd Corff Priodol yn penderfynu bod Athro Newydd Gymhwyso wedi methu cwblhau ei gyfnod sefydlu statudol yn foddhaol, gall yr ANG gyflwyno apêl i ni yn erbyn y penderfyniad hwnnw.

Darllenwch y canllawiau ar apelau sefydlu .

Mae gan ANG 20 diwrnod gwaith i apelio yn erbyn penderfyniad i’w methu. Gallwch ddarllen mwy o wybodaeth am apelau sefydlu .

Apeliadau sefydlu sydd ar ddod

Does dim gwrandawiad i ddod ar hyn o bryd.