CGA / EWC

About us banner
Aelodau'r Cyngor
Aelodau'r Cyngor

Mae gan y Cyngor 14 o aelodau, gan gynnwys y Cadeirydd. Mae'r aelodau'n cynrychioli ystod o ddiddordebau ar draws y gweithlu addysg yng Nghymru.

Penodir saith aelod yn uniongyrchol drwy broses penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru, a phenodir saith aelod yn dilyn enwebiadau a wnaed gan sefydliadau a enwir yn Atodlen 2 o Reoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Aelodaeth a Phenodi) (Cymru) 2014.

Cychwynnodd y Cyngor presennol ar eu swyddi ar 1 Ebrill 2023.