CGA / EWC

Induction banner
Proffil sefydlu ar-lein
Proffil sefydlu ar-lein

Fel Athro Newydd Gymhwyso (ANG) mae angen i chi gwblhau a chynnal eich proffil sefydlu ar lein trwy’r Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP). Chi sy’n gyfrifol am gynnal eich proffil sefydlu ac am ganfod a chofnodi tystiolaeth o sut yr ydych yn bodloni’r safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth trwy eich ymarfer proffesiynol.

Noder mai dim ond ar gyfer ANG a ddechreuodd gyfnod sefydlu o fis Medi 2014 mae'r proffil sefydlu ar-lein ar gael.

Cyrchu’r proffil sefydlu ar-lein

Dim ond ar ôl i ni gael a phrosesu’r ffurflen hysbysu sefydlu y byddwch yn gallu cyrchu’ch proffil sefydlu. Os ydych yn gwneud cyfnod sefydlu trwy waith cyflenwi dydd i ddydd , rhaid eich bod hefyd wedi cofnodi’ch sesiwn cyflenwi byrdymor gyntaf gyda ni, cyn y bydd eich proffil sefydlu i’w weld ar lein.

Mae’n ofynnol i bob ANG greu ei gyfrif FyCGA ei hun. Pan fyddwch yn mewngofnodi am y tro cyntaf, rhaid i chi greu cyfrif ar-lein. Dewiswch yr opsiwn cofrestru am fynediad ar-lein a rhowch y wybodaeth ofynnol i mewn. Os cewch chi neges gwall , yn aml mae hyn oherwydd bod gennym gyfeiriad e-bost anghywir. ar eich cyfer. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., neu ffoniwch 029 2046 0099 a byddwn yn diweddaru ein cofnodion.

Sicrhewch eich bod yn mewngofnodi i’ch cyfrif yn yr iaith (Cymraeg neu Saesneg) yr ydych eisiau cyflawni’ch proffil sefydlu ynddi.

Byddwn yn creu cyfrifon ar gyfer Mentoriaid Sefydlu (MS) ar ôl prosesu'r ffurflen hysbysu sefydlu. 

Cyfarwyddyd ar y proffil sefydlu ar-lein

I'ch cefnogi i ddefnyddio'r proffil sefydlu, rydym wedi datblygu canllawiau ar sut gall ANGau, mentoriaid sefydlu, a dilyswyr allanol gwblhau pob cam o'r proffil sefydlu. Mae fideos yn cydfynd â'r canllawiau hefyd.

Os oes gennych unrhyw adborth ar y Proffil Sefydlu ar-lein, neu os cewch unrhyw broblemau wrth ddefnyddio’r system, dylech gysylltu â’r This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..