CGA / EWC

Accreditation banner
Ymgeisio i ddod yn asesydd Marc Ansawdd
Ymgeisio i ddod yn asesydd Marc Ansawdd

Ymgeisio i ddod yn asesydd Marc Ansawdd

Diolch i chi am eich diddordeb mewn dod yn asesydd Marc Ansawdd.

Rydym yn recriwtio aelodau i ymuno â'n carfan o aseswyr drwy gydol y flwyddyn. Mae hyn yn golygu na fyddwch o reidrwydd yn clywed wrthym yn syth. Os yw eich profiad yn cyd-fynd â'n gofynion, cewch chi'r wybodaeth ddiweddaraf am asesiadau sydd ar y gorwel a gwahoddiad i gymryd rhan. 

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Amlinellwch yn fras eich profiad cyffredinol o waith ieuenctid, gan ddangos eich ymrwymiad i ddatblygu dysgu pobl ifanc, a chydraddoldeb ac amrywiaeth. (Hyd at 300 gair)

Gallech gyfeirio at y canlynol:

  • profiad wyneb yn wyneb gyda phobl ifanc
  • arweinyddiaeth a rheoli
  • gweithio mewn partneriaeth/cydweithredu
  • cymhwyso egwyddorion a strategaeth gwaith ieuenctid.
Invalid Input

Amlinellwch yn fras eich profiad o asesu, monitro a gwerthuso. (Hyd at 300 gair)

Invalid Input

Ni fyddwn yn rhannu'r wybodaeth bersonol a rowch i ni ar y ffurflen hon gydag unrhyw drydydd parti.

Eich preifatrwydd yw ein blaenoriaeth; rydym yn falch o nodi ein bod yn prosesu eich gwybodaeth mewn modd teg, cyfreithlon a thryloyw yn unol â gofynion Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018. Mae ein hysbysiad preifatrwydd yn esbonio rhagor.