CGA / EWC

Registration
Gwybodaeth cofrestru i gyflogwyr
Gwybodaeth cofrestru i gyflogwyr

Mae cofrestru gyda ni yn ofyniad statudol ar gyfer:

 • athrawon ysgol (angen SAC i gofrestru fel athro ysgol)
 • gweithwyr cymorth dysgu ysgol
 • athrawon ysgol annibynnol
 • gweithwyr cymorth dysgu ysgol annibynnol
 • athrawon addysg bellach (AB)
 • gweithwyr cymorth dysgu AB
 • athrawon sefydliad annibynnol arbennig ôl-16
 • gweithwyr cymorth dysgu sefydliad annibynnol arbennig ôl-16
 • ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith
 • gweithwyr ieuenctid (angen cymhwyster gorfodol , neu fod yn gweithio tuag at gymhwyster)
 • gweithwyr cymorth ieuenctid (angen cymhwyster gorfodol , neu fod yn gweithio tuag at gymhwyster)

Mae dyletswydd gyfreithiol ar gyflogwyr i wneud yn siŵr bod eu gweithwyr wedi cofrestru gyda ni cyn eu bod yn dechrau gweithio. Mae hyn yn berthnasol i weithwyr sy’n gweithio ar sail amser llawn, rhan-amser (gan gynnwys fesul awr), neu weithwyr cyflenwi.

Darllenwch y rheolau cofrestru .

Rhaid cofrestru cofrestreion yn y categori cywir ar gyfer y math o waith maent yn ei wneud neu’n bwriadu ei wneud.

Darllenwch y canllawiau i gyflogwyr ar gofrestru: