EWC Logo

Registration
Gwybodaeth cofrestru i gyflogwyr
Gwybodaeth cofrestru i gyflogwyr

Mae cofrestru gyda ni yn ofyniad statudol ar gyfer:

  • athrawon ysgol
  • athrawon addysg bellach (AB)
  • gweithwyr cymorth dysgu ysgolion
  • gweithwyr cymorth dysgu AB
  • ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith
  • gweithwyr ieuenctid
  • gweithwyr cymorth ieuenctid

Mae dyletswydd gyfreithiol ar gyflogwyr i wneud yn siŵr bod eu gweithwyr wedi cofrestru gyda ni cyn eu bod yn dechrau gweithio. Mae hyn yn berthnasol i weithwyr sy’n gweithio ar sail amser llawn, rhan-amser (gan gynnwys fesul awr), neu weithwyr cyflenwi.

Darllenwch y rheolau cofrestru .

Rhaid cofrestru cofrestreion yn y categori cywir ar gyfer y math o waith maent yn ei wneud neu’n bwriadu ei wneud.

Mae cofrestru  gweithwyr ieuenctid gweithwyr cymorth ieuenctid yn destun gofynion cymwysterau gorfodol.

Darllenwch y canllawiau i gyflogwyr ar gofrestru: