CGA / EWC

About us banner
Arolwg cenedlaethol y gweithlu addysg
Arolwg cenedlaethol y gweithlu addysg

Arolwg y Gweithlu Addysg Bellach a Dysgu'n Seiliedig ar Waith 2023

Yn Arolwg y Gweithlu Addysg 2021 , nodwyd pryderon pwysau gwaith fel ystyriaeth gyffredin a godwyd. Er hynny mae'r grŵp llywio pwysau gwaith cenedlaethol wedi bod yn ymgymryd â gwaith i fynd i'r afael â'r pryderon hynny. Ymgymerwyd â'r arolwg i helpu asesu'r cynnydd a wnaed hyd heddiw.

Darllenwch ganfyddiadau Arolwg y Gweithlu Addysg Bellach a Dysgu'n Seiliedig ar Waith 2023.

Arolwg Cenedlaethol y Gweithlu Addysg 2021

Yn 2021 fe wnaeth CGA, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, undebau llafur, a chyflogwyr gynnal Arolwg y Gweithlu Addysg Cenedlaethol. Gofynnom i ymarferwyr cofrestredig mewn ysgolion, addysg bellach, dysgu seiliedig, ar waith a gwaith ieuenctid i fynegi barn ar nifer o feysydd megis llwyth gwiath, lles a dysgu proffesiynol.

Darllenwch ganfyddiadau Arolwg Cenedlaethol y Gweithlu Addysg 2021 . Y dadansoddiad o sylwadau testun agored isod:

Arolwg Cenedlaethol y Gweithlu Addysg 2016

Gallwch ddarllen  canfyddiadau Arolwg Cenedlaethol y Gweithlu Addysg 2016 . Gallwch hefyd ddarllen atodiadau B i H , sy'n rhagair a copi o bob holiadur.