CGA / EWC

Accreditation banner
Rhaglenni AGA achrededig yng Nghymru
Rhaglenni AGA achrededig yng Nghymru

Os ydych chi’n ystyried gyrfa ym maes addysgu yng Nghymru, bydd angen i chi gael statws athro cymwysedig (SAC) trwy astudio rhaglen Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) sydd wedi’i hachredu gennym ni, trwy ein Bwrdd Achredu AGA.

Mae rhaglenni AGA yn darparu addysg a datblygiad proffesiynol athrawon dan hyfforddiant. Maent yn eu paratoi nhw i weithio mewn ysgolion yng Nghymru ac yn darparu’r sylfaen ar gyfer dysgu proffesiynol gydol gyrfa. Mae’r rhaglenni hyn yn seiliedig ar ddysgu sy’n drylwyr o ymarferol ac yn heriol yn ddeallusol, a cheisiant wneud yn siŵr bod athrawon yn ymrwymo i ragoriaeth, proffesiynoldeb ac addysgu o ansawdd uchel.

Rhaglenni sydd ar gael o 2019/20

Cynradd: israddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
Partneriaeth Caerdydd ar gyfer AGA BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda SAC Awst 2024
Yr Athrofa: Partneriaeth Dysgu Proffesiynol BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda SAC Awst 2024


Cynradd: ôl-raddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
Partneriaeth AGA Aberystwyth TAR Awst 2024
Partneriaeth Caerdydd ar gyfer AGA TAR Cynradd Awst 2024
Yr Athrofa: Partneriaeth Dysgu Proffesiynol TAR gyda SAC Awst 2024


Uwchradd: ôl-raddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
Partneriaeth AGA Aberystwyth TAR Awst 2024
Partneriaeth Caerdydd ar gyfer AGA TAR Uwchradd Awst 2024
Yr Athrofa: Partneriaeth Dysgu Proffesiynol TAR gyda SAC Awst 2024

 

Rhaglenni sydd ar gael o 2020/21

Cynradd: israddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
Partneriaeth AGA Prifysgol De Cymru BA (Anrh) AGA Cynradd gyda SAC Awst 2025


Uwchradd: ôl-raddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe TAR Uwchradd Awst 2025


Llwybrau eraill

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
Partneriaeth y Brifysgol Agored TAR (Rhan amser) cynradd ac uwchradd Mawrth 2025
Partneriaeth y Brifysgol Agored TAR (Llwybr â chyflog) Cynradd ac Uwchradd Mawrth 2025

 

Rhaglenni sydd ar gael o 2021/22

Cynradd: israddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
CaBan Bangor BA Cynradd Awst 2026

 

Cynradd: ôl-raddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
CaBan Bangor TAR Cynradd Awst 2026

 

Uwchradd: ôl-raddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
CaBan Bangor TAR Uwchradd Awst 2026

 

Rhaglenni sydd ar gael o 2022/23

Cynradd: ôl-raddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
Partneriaeth AGA Prifysgol De Cymru TAR AGA Cynradd gyda SAC Awst 2027
Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe TAR Cynradd Awst 2027

 

Monitro rhaglenni AGA

Mae holl raglenni AGA a gynigir gan bartneriaethau yng Nghymru yn cael eu hasesu, gwerthuso a monitro yn erbyn Meini prawf Llywodraeth Cymru ar gyfer achredu rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) yng Nghymru .

Mae’r  canllawiau monitro  yn amlinellu’r dull cyn, yn ystod ac ar ôl unrhyw weithgarwch monitro.

Bydd Estyn a CGA yn rhannu gwybodaeth a ddarperir gan y partneriaethau i’w harchwilio neu eu hachredu/monitro, i leihau baich diangen ar gyfer y partneriaethau, ac i hysbysu a galluogi gwelliannau o fewn y sector. Bydd cynrychiolwyr CGA ac Estyn yn ffurfio rhan o’r sesiynau adborth ar gyfer ymweliadau achredu, monitro ac archwilio. Bydd y ddau sefydliad yn cael gwybod canlyniadau’r sesiynau hyn yn unol â’n gweithdrefnau rhannu gwybodaeth. Rhennir gwybodaeth yn y modd yma i helpu gwella ansawdd darpariaeth Addysg Gychwynnol Athrawon, a lleihau baich diangen i bartneriaethau.