CGA / EWC

About us banner
Podlediad
Podlediad

Yn cyflwyno 'Sgwrsio gyda CGA'- ein podlediad newydd.

Ymunwch â ni wrth i ni gael trafodaethau bywiog, rhannu profiadau, syniadau a safbwyntiau ar dirwedd y gweithlu addysg yng Nghymru sy'n newid drwy'r amser.

Ym mhob pennod, byddwn yn cael cwmni nifer o westeion i dwrio'n ddyfnach i bynciau sy'n bwysig i chi. O arloesi, i ddatblygiad proffesiynol, newidiadau polisi, i ddyfodol addysg, ry'n ni am roi mewnwelediadau pryfoclyd a syniadau ymarferol i'ch helpu yn eich ymarfer o ddydd i ddydd.

Peidiwch â cholli pennod - gwrandewch nawr isod.

Trawsgrifiadau

Pennod 1: Marc Ansawdd Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Pennod 2: Aflonyddu rhywiol gan gyfoedion  

Pennod 3: Amrywiaeth yng ngweithlu addysg Cymru

Pennod 4: Cymraeg yn y gweithlu addysg

Pennod 5: Lles