CGA / EWC

Accreditation banner
Bwrdd Achredu AGA
Bwrdd Achredu AGA

Aelodau'r Bwrdd

Mae Bwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) (y Bwrdd) yn gyfrifol am achredu rhaglenni AGA.

Mae’r Bwrdd yn cynnwys 12 aelod, gan gynnwys y Cadeirydd a dau ddirprwy. Mae pob un ohonynt â chefndir mewn gwanahol feysydd addysg.