CGA / EWC

About us banner
Cyfarfodydd y Cyngor
Cyfarfodydd y Cyngor

Mae'r Cyngor yn cyfarfod yn gyhoeddus dair gwaith y flwyddyn.

Mae croeso i unrhyw aelod o'r cyhoedd, gan gynnwys ymarferwyr addysg, ddod i arsylwi ar un o gyfarfodydd y Cyngor. I gael rhagor o wybodaeth ac i fynegi eich diddordeb mewn dod i gyfarfod, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Cynhelir cyfarfod nesaf CGA ddydd Iau 4 Gorffennaf 2024.

Nodwch y gellid newid dyddiadau cyfarfodydd y Cyngor yn y dyfodol.

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. os oes angen unhyw gofnodion o unrhyw gyfarfodydd sydd heb eu rhestru.