EWC Logo

About us banner
Cyfarfodydd y Cyngor
Cyfarfodydd y Cyngor

Mae'r Cyngor yn cyfarfod yn gyhoeddus dair gwaith y flwyddyn.

Mae croeso i unrhyw aelod o'r cyhoedd, gan gynnwys ymarferwyr addysg, ddod i arsylwi ar un o gyfarfodydd y Cyngor. I gael rhagor o wybodaeth ac i fynegi eich diddordeb mewn dod i gyfarfod, Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Cynhelir cyfarfod nesaf CGA ddydd Iau 16 Tachwedd 2023.

Nodwch y gellid newid dyddiadau cyfarfodydd y Cyngor yn y dyfodol.

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol:

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. os oes angen unhyw gofnodion o unrhyw gyfarfodydd sydd heb eu rhestru.