CGA / EWC

Gwahoddwch ni i’ch digwyddiad

Rydym yn cyflwyno hyfforddiant a gweithdai ledled Cymru i’n holl grwpiau cofrestredig yn ogystal â rhanddeiliaid megis llywodraethwyr, sefydliadau hyfforddi a chonsortia addysg rhanbarthol. Rydym yn gwneud hyn yn bersonol neu’n rhithwir.

Mae ein harbenigedd yn cwmpasu amrywiaeth o themâu sy’n gysylltiedig â’n gwaith, megis:

  • Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol CGA
  • defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol
  • cyfrifoldebau a moeseg proffesiynol
  • Pasbort Dysgu Proffesiynol

Gallwn hefyd gymryd rhan mewn cyfeirnodau mewn cynadleddau a sesiynau panel, a mynychu marchnadle eich digwyddiad.

Os hoffech i ni fod yn rhan o, neu gyflwyno digwyddiad ar gyfer eich sefydliad, cwblewch y ffurflen ganlynol.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input