CGA / EWC

Professional development banner
Meddwl Mawr
Meddwl Mawr

Gall ymddiddori mewn ymchwil chwarae rhan bwysig wrth eich helpu i ddatblygu eich syniadau a’ch ymarfer eich hun fel gweithiwr addysg proffesiynol. Dyna pam rydym ni wedi dechrau ‘Meddwl Mawr’, sef clwb llyfrau a chyfnodolion sydd â’r nod o’ch cefnogi chi ar eich taith ddysgu broffesiynol.

Byddwn yn cyhoeddi argymhellion rheolaidd ar y dudalen hon, yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau diddorol, gan eich cyfeirio at rywfaint o’r cynnwys gwych sydd ar gael yn eich llyfrgell ar-lein rhad ac am ddim.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn tanysgrifio i’r rhestr bostio i gael yr argymhellion pan fyddant yn cael eu cyhoeddi.

Rydym yn awyddus i glywed am unrhyw lyfrau neu erthyglau mewn cyfnodolion ar EBSCO a oedd yn ddiddorol, yn cynnig mwynhad neu’n ddefnyddiol yn eich barn chi. Os hoffech rannu argymhelliad This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Eich argymhellion

Chwefror 2023

Celebrating Difference: A whole-school approach to LGBT+ inclusion gan Shaun Dellenty

Celebrating Difference: A whole-school approach to LGBT+ inclusion gan Shaun Dellenty book image

Mae Shaun Dellenty yn gyn-arweinydd ysgol gynradd, ac mae wedi ei enwi fel un o '101 o ffigyrau mwyaf dylanwadol LHDT y DU' ddwywaith, ac yn un o 100 Arweinwyr Byd-eang mewn Cydraddoldeb a Chynhwysiant.

Mae Celebrating Difference yn ganllaw ysbrydoledig ar gyfer cynhwysiant LHDTQ+ mewn ysgolion. Mae agoriad y llyfr yn manylu ar yr anawsterau oedd yn wynebu Shaun wrth dyfu lan, gyda diffyg modelau rôl, na sgwrs agored am hunaniaethau amrywiol a bwlio homoffobig yn yr ysgol yn yr 1980au. Mae gweddill y llyfr yn llawlyfr ar sut gall unigolion hwyluso newid diwylliannol a sefydliadol, gyda chwestiynau, astudiaethau achos, a thystebau gan bobl sydd wedi defnyddio dulliau Shaun yn eu dosbarthiadau.

Mae'r llyfr yn ceisio mynd i'r afael â rhagfarnau mewnol mewn ffordd sy'n croestorri, ac mae'n berthnasol i drafodaethau cyfoes ynghylch hil, a chysyniadau amrywiaeth ehangach.

Beth oedd eich barn chi am argymhellion y mis hwn? Sut gwnaethant helpu i ddatblygu’ch ymarfer? Trydarwch eich ymateb gan ddefnyddio #MeddwlMawr

Beth am ddefnyddio’r offerynnau sydd o fewn y PDP i fyfyrio ar y syniadau a amlygwyd gan argymhellion y mis hwn, a sut gallwch eu cymhwyso i’ch ymarfer eich hun?

A yw ein hargymhellion wedi’ch ysbrydoli ac rydych felly am rannu’r hyn a ddysgoch gyda’ch cydweithwyr? Beth am ddarllen ein canllaw ar sefydlu clwb cyfnodolion.