CGA / EWC

Accreditation banner
Cyflwyno rhaglen
Cyflwyno rhaglen

Cyn gwneud cais

Rhaid i bob rhaglen a gyflwynir i’w hachredu fodloni’r Meini prawf ar gyfer achredu rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) yng Nghymru a bennir gan Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag, cyn gwneud cais, mae’n ofynnol i bartneriaethau gyflwyno ffurflen ddatganiad o fwriad  i’r Bwrdd Achredu AGA.

Rhaid i bob rhaglen dderbyn cymeradwyaeth prifysgol cyn iddynt gael eu cyflwyno.

Pryd i wneud cais

Fel rheol, dylai partneriaethau sicrhau bod pob rhaglen AGA newydd yn cael eu cyflwyno o leiaf 18 mis cyn dyddiad cychwyn disgwyliedig y rhaglen gan ddefnyddio’r profforma priodol. Er enghraifft, dylid cyflwyno rhaglenni sy’n dechrau ym mis Medi 2025 erbyn mis Mawrth 2024. Mae’r gofyniad hwn wedi ei lacio ar gyfer rhaglenni sy’n cychwyn ym mis Medi 2024, o ganlyniad i gyhoeddi Meini prawf newydd ar gyfer achredu rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) yng Nghymru.

Achredu

Mae’r canllawiau ar gyfer cyflwyno rhaglen o Addysg Gychwynnol Athrawon i CGA i’w hachredu  yn amlinellu’r broses o wneud cais ac asesu rhaglenni ar gyfer achrediad. Dylid cwblhau’r ffurflen  briodol yn unol â gofynion CGA.

Ailachredu

Caniateir i bartneriaethau AGA wneud cais am ailachrediad unwaith yn ystod cyfnod o achrediad rhaglen o Addysg Gychwynnol Athrawon. Mae’r canllawiau ar gyfer cyflwyno rhaglen o Addysg Gychwynnol i CGA ar gyfer ailachredu  yn amlinellu’r broses o wneud cais ac asesu. Dylid cwblhau’r   ffurflen  briodol yn unol â gofynion CGA.

Gwneud newidiadau i raglen

Os oes partneriaeth yn dymuno gwneud newidiadau sylweddol i raglenni achrededig, mae’n rhaid ein hysbysu’n ysgrifenedig. Dylid gwneud hyn drwy ddefnyddio’r ffurflen Hysbysiad o newid mawr i raglen AGA .

Tynnu statws achrededig yn ôl

Os na fydd rhaglen yn cyrraedd y safonau disgwyliedig o ddarpariaeth, neu lle bod partneriaeth yn dewis peidio â chynnig rhaglen mwyach, byddwn yn rhoi ein canllawiau ar gyfer tynnu statws achrededig rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) yn ôl, ar waith .

Ffioedd achredu

Rhaid i bob partneriaeth sy’n cyflwyno rhaglen ar gyfer achredu, neu sydd â rhaglen achrededig sy’n gofyn am ymweliad adolygu neu fonitro dalu’r ffi briodol i ni.

Darllennwch ein  polisi ffioedd achredu .