CGA / EWC

Fitness to practise banner
Canlyniadau gwrandawiadau
Canlyniadau gwrandawiadau

Os bydd pwyllgor priodoldeb i ymarfer yn gosod gorchymyn disgyblu ar gofrestriad ymarferwr addysg, bydd hysbysiad yn ymddangos yma. Bydd yr hysbysiad yn parhau am gyfnod o 6 mis o’i ddiwrnod cyhoeddi.

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg, fel y’i cyfansoddir o dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, fel y’i diwygiwyd, trwy hyn yn hysbysu fod gorchymyn disgyblu wedi’i osod ar gofrestriad y canlynol, yn unol â Rheol 31 ei  Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Gorffennaf 2021 :

 

Gwrandawiadau i ddod

Bydd gwrandawiadau i ddod yn cael eu cyhoeddi pum niwrnod gwaith cyn y mae disgwyl iddynt ddechrau.