EWC Logo

Accreditation banner
Y Marc Ansawdd - esiamplau o arfer da
Y Marc Ansawdd - esiamplau o arfer da

Er mwyn rhoi’r canlyniadau gorau i bobl ifanc, mae'n bwysig bod pob sefydliad yn darparu'r gwasanaeth gorau y gall ac i fod mewn sefyllfa i ddangos canlyniadau cadarnhaol o’u gwaith. Mae'r astudiaethau achos canlynol yn enghreifftiau o sut mae ein deiliaid y Marc Ansawdd wedi darparu darpariaeth gwaith ieuenctid o safon i bobl ifanc.