CGA / EWC

Professional development banner
Llyfrgell ymchwil
Llyfrgell ymchwil

Os yw ymarfer seiliedig ar dystiolaeth o ddiddordeb i chi, gallwch gael at EBSCO drwy eich PDP. Dyma gronfa ddata fwyaf y byd o ymchwil testun llawn ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol ac mae’n cwmpasu pob lefel addysg ac arbenigedd.

Gall cofrestreion gael at becyn Education Source a chasgliad eLyfrau addysg EBSCO. Mae’r ddau adnodd yn tyfu’n gyson ac yn cynnwys:

  • bron i 2,000 o gyfnodolion testun llawn
  • crynodebau ar gyfer dros 3,500 o gyfnodolion
  • dros 530 o lyfrau testun llawn
  • dros 2,500 o bapurau cynhadledd testun llawn, sy’n gysylltiedig ag addysg
  • cyfeiriadau ar gyfer dros 6 miliwn o erthyglau, gan gynnwys adolygiadau o lyfrau

Gwnewch yn siŵr eich bod yn tanysgrifio i’r rhestr bostio (Meddwl Mawr) i gael yr argymhellion pan fyddant yn cael eu cyhoeddi.

Dau gam syml sy’n rhaid i chi eu dilyn i gael mynediad at EBSCO:

  1. Mewngofnodi i’ch PDP. Os nad ydych chi wedi gosod eich PDP eto, gallwch gofrestru drwy FyCGA
  2. Dewis y teil EBSCO ar y dangosfwrdd

Ry'n ni wedi creu fideo cam wrth gam ar sut i fewngofnodi i EBSCO, a sut i'w ddefnyddio, ar ein sianel YouTube.

Mae cyfres o ganllawiau ar-lein ar gael i’ch cynorthwyo i ddefnyddio EBSCO, gan gynnwys sut i chwilio am lyfrau ac erthyglau, ac arbed erthyglau blaenorol.

Sut i ddefnyddio eich llyfrgell ymchwil

Gwyliwch ein grŵp ymchwil blaenorol yn trafod pam ei fod yn bwysig ymgysylltu ag ymchwil.


Darganfyddwch sut i ddechrau gyda'ch offeryn ymchwil, EBSCO a chychwyn eich Pasbort Dysgu Proffesiynol yma