CGA / EWC

Induction banner
Cysylltiadau ar gyfer canllawiau sefydlu
Cysylltiadau ar gyfer canllawiau sefydlu

Mae'n bwysig nodi nad oes gan CGA unrhyw orchwyl i ddarparu cyngor ac arweiniad mewn perthynas â dulliau cyflwyno'r rhaglen sefydlu na'i chynnwys.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am y trefniadau sefydlu yng Nghymru gan gynnwys cyrchu'r rheoliadau sefydlu, cylchlythyr arweiniad Llywodraeth Cymru a'r Safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth ar wefan Hwb.

Os oes angen cyngor neu gymorth ychwanegol arnoch dylech gysylltu â'r cydlynydd sefydlu yn eich corff priodol (ALl); mae manylion cyswllt ar gael isod.

Consortiwm Canolbarth y De (CCD)

Cyswllt yn y consortiwm: Rebecca Roach

E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gwefan: www.cscjes.org.uk

Awdurdod LleolCydlynydd sefydluRhif ffônE-bost

Pen-y-bont ar Ogwr

Lucy Donovan

01443 281405

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Caerdydd

Merthyr Tudful

Rhondda Cynon Taf

Bro Morgannwg


Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA)

Cyswllt yn y consortiwm: Deb Woodward

E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Gwefan: www.sewales.org.uk

Awdurdod LleolCydlynydd sefydluRhif ffônE-bost 

Blaenau Gwent

Deb Woodward

07904 644713

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Caerffili

Sir Fynwy

Torfaen

Casnewydd

 

Partneriaeth

Cyswllt yn y bartneriaeth: Carol Jeffreys

E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Awdurdod LleolCydlynydd sefydluRhif ffônE-bost

Sir Gaerfyrddin

Ann James

07584 003415

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sir Benfro

Heidi Reynolds

01437 775003

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abertawe

Sarah Loydon

07471145409

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Castell-nedd Port Talbot

Awdurdod Lleol

Cydlynydd sefydluRhif ffônE-bost

Castell-nedd Port Talbot

Darren Long

 

01639 763990

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ceredigion

Awdurdod Lleol

Cydlynydd sefydluRhif ffônE-bost

Ceredigion

Alwyn Ward

01970 633699

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Powys

Awdurdod Lleol

Cydlynydd sefydluE-bost

Powys

Sarah Perdue

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gwyn Williams

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

GWE

Cyswllt yn y consortiwm: Ieuan Jones

E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Gwefan: www.gwegogledd.cymru

Awdurdod LleolCydlynydd sefydluRhif ffônE-bost

Conwy

Eifion Roberts

07766 206010

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sir Ddinbych

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Sir Y Fflint

Helen Crich

07932 186515

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gwynedd

Ffion Griffith

01286 679958 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ynys Mon

Owen Davies

01248 752947

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wrecsam

Siwan Meirion

01978 298991

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.