EWC Logo

About us banner
CGA yn cyhoeddi ei God Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol Diwygiedig
CGA yn cyhoeddi ei God Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol Diwygiedig

Heddiw (1 Medi 2022), mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi cyhoeddi ei God Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol diwygiedig.

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw’r rheoleiddiwr proffesiynol annibynnol ar gyfer ymarferwyr addysg yng Nghymru ac, yn unol â deddfwriaeth, mae’n ofynnol iddo adolygu’r Cod bob tair blynedd. Cwblhawyd adolygiad 2022 o God 2019 yn dilyn ymgynghoriad ag unigolion cofrestredig, rhanddeiliaid a’r cyhoedd, ac adborth ganddynt. Mae’r diwygiadau a wnaed yn rhai arwynebol yn bennaf, neu’n rhoi esboniad ychwanegol. 

Mae’r Cod yn pennu’r safonau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol a ddisgwylir o’r 82,000 o ymarferwyr addysg sydd wedi cofrestru gyda CGA sy’n gweithio ledled Cymru, a bwriedir iddo lywio’u barnau a’u penderfyniadau.

Mae’r Cod diwygiedig ar gael i’w ddarllen nawr.