Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

FTP Banner
Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol CGA
Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol CGA

Ynglŷn â’r Cod

Code image for web page cy

Daeth Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol CGA i rym ar 1 Medi 2022. Mae’r Cod yn penodi'r safonau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol a ddisgwylir gan bersonau sydd wedi'u cofrestru gyda ni, a bwriedir iddo lywio ac arwain eu hymddygiad a’u dyfarniadau fel proffesiynolion sy’n gweithio ym maes addysgu a hyfforddiant yng Nghymru.

Wrth ddilyn y Cod, mae cofrestreion yn ymrwymo i gynnal y pum egwyddor allweddol, sef:

  • Cyfrifoldeb Personol a Phroffesiynol
  • Unplygrwydd Proffesiynol
  • Cydweithio
  • Gwybodaeth a Dealltwriaeth Broffesiynol
  • Dysgu Proffesiynol

Cafodd y Cod ei gymeradwyo yn dilyn ymgynghoriad â’r cyhoedd.

Lawrlwythwch y Cod

 

Rhoi’r Cod ar waith

Rydym hefyd wedi cynhyrchu posteri y gellir eu harddangos yn eich lleoliad.

Poster i’w arddangos i staff

Poster I’w arddangos i’r cyhoedd

Rydym wedi cyhoeddi cyfres o Ganllawiau Arfer Da sy’n ategu’r Cod. Maent yn cynnig cyngor defnyddiol pellach i gofrestreion o ran eu harfer o ddydd i ddydd. Darllenwch y canllawiau.

Mae ein canllaw i rieni yn darparu gwybodaeth a chyngor iddynt ar y gwasanaethau a Guide for parents cover image cyddarperir gennym ac yn eu helpu i chwarae rhan mwy gweithredol yn addysg eu plentyn.