CGA / EWC

About us banner
Dweud eich dweud: Cynllun Strategol drafft 2023-26
Dweud eich dweud: Cynllun Strategol drafft 2023-26

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn ceisio barn ar ei Gynllun Strategol drafft 2023-2026.

Mae'r cynllun yn nodi blaenoriaethau CGA ar gyfer y cyfnod 2023-26 ac yn adlewyrchu ei rôl statudol a'i gylch gwaith yng nghyd-destun y dirwedd addysg ehangach yng Nghymru. Mae hefyd yn atgyfnerthu gweledigaeth CGA i fod yn rheoleiddiwr annibynnol, proffesiynol y gellir ymddiried ynddo sy'n gweithio er budd y cyhoedd i gynnal proffesiynoldeb a gwella safonau o fewn y gweithlu addysg yng Nghymru.

Bydd yr ymgynghoriad hwn o ddiddordeb arbennig i gofrestreion, aelodau'r cyhoedd, a rhanddeiliaid addysg. Hoffem glywed gan unigolion a sefydliadau.

Gallwch roi eich adborth nawr. Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw canol dydd Mawrth 21 Mawrth 2023.