CGA / EWC

About us banner
CGA yn croesawu Cadeirydd newydd y Cyngor
CGA yn croesawu Cadeirydd newydd y Cyngor

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi croesawu Eithne Hughes OBE fel eu Cadeirydd newydd etholedig.

Etholwyd Eithne, ymunodd â'r Cyngor yn 2019, i'r rôl gan ei chyd-aelodau o'r Cyngor.

Mae hi'n dod â chyfoeth o brofiad o bob cwr o'r sector addysg, ar ôl bod yn bennaeth ysgol uwchradd fawr yn y gogledd, ac yn Gyfarwyddwr Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (ASCL) Cymru. Mae hi hefyd yn aelod o Gyngor y Sefydliad Arweinyddiaeth mewn Ymchwil Addysg y DU. Mae hi hefyd yn Gymraeg Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau, ac mae hi'n aelod gwahoddedig o Grŵp Yr Holl Eneidiau Rhydychen.

Ynghyd â'i holl brofiad, mae Eithne wedi derbyn nifer o wobrau mawreddog, gan gynnwys Cadair Athro Anrhydeddus gyda Phrifysgol Bangor, y Wobr Addysgu ar gyfer Arweinyddiaeth yng Nghymru, gwobr Pearson ar gyfer Arweinyddiaeth, a Gwobr Broffesiynol Cymru ar gyfer annog cydweithio ysgolion. Yn 2013, cafodd OBE ar gyfer gwasanaethau i addysg uwchradd yng Nghymru.

Yn dilyn ei phenodiad, dywedodd Eithne, “Rwyf wrth fy modd i gael fy mhenodi fel Cadeirydd CGA, ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ymgymryd â’r rôl yma. Rwyf wedi bod yn aelod o’r Cyngor ers pedair blynedd, ac rwy’n falch o fod wedi bod yn rhan o ddatblygiad CGA hyd yma, ac rwy’n frwd dros arwain y Cyngor trwy’r heriau a’r cyflawniadau sydd i ddod yn y dyfodol.

Fel Cadeirydd, bydd cyfrifoldebau Eithne yn cynnwys gweithio gydag uwch dîm rheoli CGA, i arwain ar gyfeiriad strategol y sefydliad, a goruchwylio ei lywodraethiant a sicrhau bod y Cyngor yn bodloni ei gyfrifoldebau statudol.

Wrth groesawu Eithne, dywedodd Hayden Llewellyn, Prif Weithredwr CGA, "Ar ran y CGA i gyd, hoffwn longyfarch Eithne ar ei phenodi fel Cadeirydd.

"Mae Eithne yn hynod wybodus, ac yn angerddol am addysg ledled Cymru, ac rwy'n edrych ymlaen at gydweithio gyda hi dros y pedair blynedd nesaf."

I gael mwy o wybodaeth am rôl CGA ac i gael mwy o wybodaeth ynghylch cyd-aelodau Eithne ar y Cyngor, ewch i wefan CGA.