Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Staff library picture
Meddwl Mawr
Meddwl Mawr

Croeso i Meddwl Mawr, sef clwb llyfrau a chyfnodolion newydd Cyngor y Gweithlu Addysg

Gall ymddiddori mewn ymchwil chwarae rhan bwysig wrth eich helpu i ddatblygu eich syniadau a’ch ymarfer eich hun fel gweithiwr addysg proffesiynol. Dyna pam rydym ni wedi dechrau ‘Meddwl Mawr’, sef clwb llyfrau a chyfnodolion newydd sydd â’r nod o’ch cefnogi chi ar eich taith dysgu proffesiynol.

Bydd y clwb llyfrau a chyfnodolion yn eich helpu i wneud y mwyaf o dros 4,500 o gyfnodolion, papurau ac e-lyfrau addysg sydd ar gael yn rhad ac am ddim i chi ar EBSCO, sef llyfrgell ymchwil addysg fwyaf y byd.

Byddwn yn cyhoeddi argymhellion rheolaidd ar y dudalen hon, yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau diddorol, gan eich cyfeirio at rywfaint o’r cynnwys gwych sydd ar gael yn eich llyfrgell ar-lein rhad ac am ddim.

Diolch i’ch cofrestriad gyda CGA, gallwch fynd yn rhad ac am ddim at EBSCO trwy eich Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP).

Cadwch lygad ar y dudalen hon i weld yr argymhellion diweddaraf. I glywed amdanynt cyn gynted ag y byddant wedi’u cyhoeddi, gwnewch yn siŵr eich bod yn tanysgrifio i'n rhestr bostio.

Sut i fynd at EBSCO

Dau gam syml y mae angen eu dilyn i fynd at EBSCO.

  1. Mewngofnodwch i’ch PDP. Heb osod eich PDP eto? Gallwch gofrestru try FyCGA.
  2. Cliciwch ar yr opsiwn ‘help ac adnoddau’ ar ddangosfwrdd y PDP.

I ddysgu sut i ddefnyddio EBSCO, darllenwch ein canllaw.

Eich argymhellion

Rydym yn awyddus i glywed am unrhyw lyfrau neu erthyglau mewn cyfnodolion ar EBSCO a oedd yn ddiddorol, yn cynnig mwynhad neu’n ddefnyddiol yn eich barn chi. Os hoffech rannu argymhelliad Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..


Beth yw eich ymateb?

Beth oedd eich barn chi am argymhellion y mis hwn? Sut gwnaethant helpu i ddatblygu’ch ymarfer? Trydarwch eich ymateb gan ddefnyddio #MeddwlMawr

Beth am ddefnyddio’r offerynnau sydd o fewn y PDP i fyfyrio ar y syniadau a amlygwyd gan argymhellion y mis hwn, a sut gallwch eu cymhwyso i’ch ymarfer eich hun?

A yw ein hargymhellion wedi’ch ysbrydoli ac rydych felly am rannu’r hyn a ddysgoch gyda’ch cydweithwyr? Beth am ddarllen ein canllaw ar sefydlu clwb cyfnodolion.

A Teacher’s Guide to Classroom Research – David Hopkins