Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Registration Banner
Gwybodaeth am gofrestru ar gyfer cyflogwyr
Gwybodaeth am gofrestru ar gyfer cyflogwyr

O dan Reoliadau Addysg (Cymru) 2014 daeth yn ofynnol i ni sefydlu a chynnal Cofrestr Ymarferwyr Addysg yng Nghymru. O dan Reoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) 2015, mae cofrestru'n ofyniad statudol ar gyfer:

Yn unol â'r rheoliadau hyn, mae rhwymedigaeth gyfreithiol ar gyflogwyr i sicrhau bod eu cyflogeion wedi'u cofrestru gyda'r Cyngor cyn dechrau gwaith. Mae'r gofyniad hwn yn berthnasol i gyflogwyr sy'n gweithio ar sail amser llawn, rhan-amser (gan gynnwys am dâl yr awr) neu fel athrawon cyflenwi.

 

PDF icon small Ffurflen gais CGA

PDF icon small Rheolau Cofrestru