CGA / EWC

About us banner
Addysgu Cynefin a hanes amrywiol Cymru: Sut i gynnwys themâu Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn y cwricwlwm Newydd oedd
Addysgu Cynefin a hanes amrywiol Cymru: Sut i gynnwys themâu Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn y cwricwlwm Newydd oedd

Addysgu Cynefin a hanes amrywiol Cymru: Sut i gynnwys themâu Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn y cwricwlwm Newydd oedd y gyntaf mewn cyfres o bedair gweminar hwyrnos wedi’i gynllunio l i roi sylw i rai o’r pynciau a godwyd yn ystod ein digwyddiad hynod lwyddiannus, ‘Symud o ymarfer di-hiliol i ymarfer gwrth-hiliol’ yn Tachwedd 2021.

Os yw pob dysgwr am gael y cyfle i archwilio profiadau a chyfraniadau amrywiol grwpiau lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru, yna mae angen i addysgwyr feddu ar yr hyder a'r sgiliau i gyflwyno hyn. Roedd y weminar rhad ac am ddim hon eisiau gwneud hynny.

Yn cynnwys cyfraniadau gan Huw Griffiths ac ysgolion o bob rhan o Gymru sy’n gweithio i wreiddio cwricwlwm gwrth-hiliaeth, rhoddodd y digwyddiad hwn ddealltwriaeth ddyfnach i’r fynychwyr o Cynefin a sut mae’n berthnasol i’r cwricwlwm newydd.

  Gweld sleidiau'r cyflwyniad .

Digwyddiadau blaenorol