CGA / EWC

Professional development banner
Moeseg ymchwil
Moeseg ymchwil

Mae Dr Jane Waters a'i thîm ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi paratoi adnoddau moeseg ar ein rhan. Cynhyrchwyd deunydd fideo sy'n cyd-fynd, gyda chymorth Ysgol Olchfa.

Bydd y gyfres o gyflwyniadau a fideos PowerPoint yn rhoi trosolwg i chi o rai o'r ystyriaethau moesegol allweddol wrth ymgymryd â gwaith ymchwil sy'n agos at ymarfer a bydd yn rhoi rhai senarios darluniadol i chi a darllen pellach ar y pwnc. 

Edrychwch ar sut y gwneir penderfyniadau moesegol mewn cyd-destun ymchwil addysgol. Yn y gyfres hon o fideos, byddwch yn dysgu sut mae Ysgol Olchfa wedi mynd i'r afael â rhai o'r materion moesegol wrth ymgymryd ag ymchwil mewn lleoliad ysgol uwchradd.

Lawrlwythwch y cyflwyniadau a'r dnoddau moeseg .

Fideo 1: iCalculate

Fideo 2: iDiscover

Fideo 3: iThink

Fideo 4: iCalculate