Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

registration
Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru Holiadur yr Adolygiad Datblygiadol

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), mewn partneriaeth â Safonau Addysg Hyfforddiant Cymru (ETS Cymru), wedi’i gontractio gan Lywodraeth Cymru i gynnal adolygiad datblygiadol o'r Marc Ansawdd, gyda chyfranogiad y sector llawn, a chyflwyno argymhellion ar gyfer newid.

Bydd eich llais yn allweddol i ddatblygiad y Marc Ansawdd a buaswn yn ddiolchgar pe allech dreulio ychydig o funudau i gwblhau’r holiadur byr hwn er mwyn rhannu eich barn am y Marc Ansawdd yng Nghymru.

Mae’r holiadur hwn ar gael tan 30 Mehefin 2020.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Beth yw eich barn am y Marc Ansawdd fel cysyniad?

Invalid Input
Invalid Input

Pa mor dda mae'r Marc Ansawdd wedi cael ei hyrwyddo?

Invalid Input
Invalid Input

Beth yw eich barn am y broses? h.y. ymgeisio ac asesu

Invalid Input
Invalid Input

Pa wybodaeth sydd wedi bod ar gael i gynorthwyo'r broses ymgeisio?

Invalid Input
Invalid Input

Beth yw'r manteision (rhai ymddangosiadol a/neu rai go iawn)?

Invalid Input

Beth yw'r rhwystrau neu'r anfanteision (rhai ymddangosiadol a/neu rai go iawn)?

Invalid Input

Pa mor effeithiol mae cysylltiad a chyfathrebu wedi bod gyda'r Corff Dyfarnu?

Invalid Input
Invalid Input

Pa newidiadau dylid eu hystyried at y dyfodol?

Invalid Input

Unrhyw ystyriaethau eraill?

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Diolch i chi am roi o'ch amser i gymryd rhan yn yr adolygiad datblygiadol o'r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru. Caiff canfyddiadau'r arolwg cychwynnol hwn eu rhannu gyda'r sector a byddant yn sail i drafodaethau pellach yn rhan o broses yr adolygiad datblygiad sy'n mynd rhagddi.

Eich preifatrwydd yw ein blaenoriaeth, rydym yn ymfalchïo wrth brosesu eich gwybodaeth yn deg, yn gyfreithlon ac yn dryloyw yn unol â'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018. Mae ein rhybudd preifatrwydd – ar gael ar-lein https://www.ewc.wales/site/index.php/en/privacy-notice yn esbonio mwy.