Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Gwahoddwch ni i’ch digwyddiad
Gwahoddwch ni i’ch digwyddiad

Rydym yn cyflwyno hyfforddiant a gweithdai ledled Cymru i’n holl grwpiau cofrestredig yn ogystal â rhanddeiliaid megis llywodraethwyr, sefydliadau hyfforddi a chonsortia addysg rhanbarthol. Rydym yn gwneud hyn yn bersonol neu’n rhithwir.

Mae ein harbenigedd yn cwmpasu amrywiaeth o themâu sy’n gysylltiedig â’n gwaith, megis:

  • Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol CGA
  • defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol
  • cyfrifoldebau a moeseg proffesiynol
  • Pasbort Dysgu Proffesiynol

Gallwn hefyd gymryd rhan mewn cyfeirnodau mewn cynadleddau a sesiynau panel, a mynychu marchnadle eich digwyddiad.

Os hoffech i ni fod yn rhan o, neu gyflwyno digwyddiad ar gyfer eich sefydliad, cwblewch y ffurflen ganlynol.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input