CGA / EWC

About us banner
Pwysigrwydd adrodd am hiliaeth a mynd i'r afael â chynhwysiant
Pwysigrwydd adrodd am hiliaeth a mynd i'r afael â chynhwysiant

24 Tachwedd 2022 | 18:30

Roedd y trydydd yn y gyfres o ddigwyddiadau gyda'r nos o dan arweiniad yr ymgyrchydd cydraddoldeb hiliol, Sunil Patel. Bu’n trafod pwysigrwydd adrodd am hiliaeth. Fe rannodd ei feddyliau ynghylch mynd i’r afael â hiliaeth mewn lleoliadau addysgiadol, a rhannu rhai syniadau ar fynd i'r afael â chynhwysiant a rhai o'r heriau sydd o'n blaenau. Roedd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniad gan David Browne, Pennaeth Priodoldeb i Ymarfer gyda CGA. Fe wnaeth esbonio sut mae cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ganolog i'r Cod Ymddygiad Proffesiynol.

Gallwch wylio’r sesiwn yn ôl ar ein sianel YouTube.