CGA / EWC

About us banner
Siarad yn Broffesiynol 2024: Datgloi dirgelion dysgu
Siarad yn Broffesiynol 2024: Datgloi dirgelion dysgu

Roedd ein digwyddiad Siarad yn Broffesiynol 2024 yn ddigwyddiad rhyngweithiol, roddodd werthfawrogiad ddyfnach i fynychwyr o gelfyddyd a gwyddor addysgu a dysgu.

Yr Athro Shaaron Ainsworth oedd arwain ein darlith flynyddol Siarad yn Broffesiynol 2024, 'Datgloi dirgelion dysgu', ac fe wnaeth hi dywys pawb i ddyfnderoedd gwyddor ac addysg gwybyddol.

Roedd hefyd sesiwn holi ac ateb, gafodd ei lywio gan yr Athro Andrew Townsend o Brifysgol Abertawe.

Gwyliwch y fideo o’r digwyddiad.