CGA / EWC

About us banner
Siarad yn Broffesiynol 2022 gyda’r Athro Yong Zhao: Myfyrwyr fel perchnogion dysgu a phartneriaid newid addysgol
Siarad yn Broffesiynol 2022 gyda’r Athro Yong Zhao: Myfyrwyr fel perchnogion dysgu a phartneriaid newid addysgol

Siarad yn Broffesiynol 2022 gyda’r Athro Yong Zhao

Myfyrwyr fel perchnogion dysgu a phartneriaid newid addysgol

Byd-eang, mae addysg wedi newid llawer dros yr ychydig ddegawdau diwethaf. Fodd bynnag, nid yw’r canlyniadau wedi bod hanner mor gadarnhaol a sylweddol ag y disgwyliwyd. Yr hyn sydd wedi bod ar goll yw’r ffactor pwysicaf mewn addysg: y dysgwr.

Yn ein darlith yn 2022, canolbwyntiodd yr arweinydd meddwl rhyngwladol, addysgwr, ac awdur enwog, Yr Athro Yong Zhao, sydd wedi cael clod gan yr adolygwyr, ar ddod â’r dysgwr yn ôl i ganol ymarfer, gan drafod arwyddocâd amrywiaeth dysgwyr, bwriad dysgwyr, ac ymgysylltiad dysgwyr â newidiadau addysgol, yn enwedig ar ôl y pandemig COVD-19.

Ar ôl darlith 40-munud ddifyr a llawn gwybodaeth, cafodd y rhai oedd yn bresennol y cyfle i ofyn eu cwestiynau llosg i’r Athro Zhao mewn sesiwn holi ac ateb fyw.

Wedi’i gynnal mewn partneriaeth ag Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe, roedd hwn yn gyfle dysgu gwerthfawr i’r rhai sy’n ymwneud ag addysg. Roedd yn cynnig awgrymiadau ymarferol, cyngor ac arferion gorau ar sut i gynyddu diddordeb dysgwyr a chodi eu dyheadau.

  Gweld sleidiau'r cyflwyniad .

Rydym wedi cydweithio â’r Athro Yong Zhao i greu ymarfer myfyrio pwrpasol i chi. I'w gyrchu, mewngofnodwch i'ch Pasbort Dysgu Proffesiynol ac ewch i'ch Templedi Dysgu Proffesiynol.

Ar y cyd ag Adran Addysg ac Astudiaethau Plant Prifysgol Abertawe

events swansea logo

 

Digwyddiadau blaenorol