CGA / EWC

About us banner
Mae pawb yn arweinydd – felly sut olwg sydd ar hynny? Dosbarth meistr gyda Lyn Sharratt
Mae pawb yn arweinydd – felly sut olwg sydd ar hynny? Dosbarth meistr gyda Lyn Sharratt

Mae pawb yn arweinydd – felly sut olwg sydd ar hynny?

Dosbarth meistr gyda Lyn Sharratt

Mae cael eglurder ym mhob agwedd ar ymddygiad arwain yn allweddol i sicrhau bod holl fenter lleoliad neu system addysg yn gweithio yn y modd gorau ac yn dod yn sefydliad sy’n dysgu. Mae arweinwyr mewn sefydliadau dysgu yn gyson, yn ddyfal ac yn daer dros wybod, disgwyl a gweld arferion effeithiol, wedi’u profi gan dystiolaeth, sy’n cael effaith gadarnhaol ar yr holl ddysgwyr.

Yn ein dosbarth meistr yn 2022, archwiliodd yr athro, ymchwilydd, awdur a chyflwynydd uchel ei bri, Dr Lyn Sharratt, yr arferion ag effaith fawr sy’n sicrhau bod holl arweinwyr, ymarferwyr a dysgwyr yn tyfu, yn cyflawni ac yn profi llesiant.

Mae hud a lledrith yn digwydd pan fo pawb yn arweinydd!

Gweld sleidiau'r cyflwyniad.

Rydym wedi cydweithio â’r Dr Lyn Sharratt i greu ymarfer myfyrio pwrpasol i chi. I'w gyrchu, mewngofnodwch i'ch Pasbort Dysgu Proffesiynol ac ewch i'ch Templedi Dysgu Proffesiynol.

Ar y cyd ag Adran Addysg ac Astudiaethau Plant Prifysgol Abertawe

1011 SwanUni Eng 2017 662 v3

Digwyddiadau blaenorol