CGA / EWC

About us banner
Eich siwrnai i greu Cymru gwrth-hiliol: sut i siarad gyda'ch staff a dysgwyr am hi
Eich siwrnai i greu Cymru gwrth-hiliol: sut i siarad gyda'ch staff a dysgwyr am hi

 29 Mehefin 2022

Ym mis Mehefin 2022, fe gynhaliom yr ail yn y gyfres o bedair gweminar gyda'r nos i roi llwyfan i rai o'r pynciau a godwyd yn ein digwyddiad llwyddiannus ‘Symud o ymarfer di-hiliol i ymarfer gwrth-hiliol’. Yn y sesiwn yma, fe wnaethom glywed gan nifer o ysgolion ledled Cymru wnaeth rannu eu profiadau p weithio tuag at fod yn wrth-hiliol, a rhannugynnig syniadau i’r rhai sy’n rhan o ddatblygu cwricwlwm, rhoi arfer wrth-hiliol ar waith a hyrwyddo amrywiaeth a chydraddoldeb o fewn eu sefydliadau.

 

Gallwch daro golwg yn ôl ar sesiynau blaenorol gyda'r nos ar wefan CGA.