CGA / EWC

About us banner
Dosbarth meistr 2023: deall a mynd i'r afael ag aflonyddu rhywiol mewn lleoliadau addysg
Dosbarth meistr 2023: deall a mynd i'r afael ag aflonyddu rhywiol mewn lleoliadau addysg

18 Mai 2023

Prif siaradwr y digwyddiad oedd EJ Renold, Athro Astudiaethau Plentyndod yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd. Roedd y digwyddiad hefyd yn cynnwys mewnbwn gan gynrychiolwyr o NEU Cymru, NSPCC, Brook, Barnado's, Cymorth i Ferched Cymru ac Estyn.

Roedd y digwyddiad yn cynnig cyflwyniadau ga nifer o sefyldiadau gyda syniadau a theclynnau o sut i adeiladu ymdriniaeth ataliol a rhagweithiol ar gyfer y sefydliad cyfan i fynd i'r afael ag aflonyddu rhywiol. Roedd hefyd yn cynnwys argymhellion pobl ifanc ar gyfer beth sydd angen newid.

Gallwch wylio’r digwyddiad yn ôl ar ein sianel YouTube.

Gweld sleidiau'r cyflwyniad