CGA / EWC

About us banner
Aros yn Iach: Strategaethau iechyd meddwl a lles ymarferol ar gyfer ymarferwyr addysg yng Nghymru
Aros yn Iach: Strategaethau iechyd meddwl a lles ymarferol ar gyfer ymarferwyr addysg yng Nghymru

Ym mis Mehefin 2022 fe wnaeth ein  panel o arbenigwyr drafod ffyrdd ymarferol o gefnogi eich iechyd meddwl a'ch lles. Gyda chynrychiolwyr iechyd, ysgolion, AB a gwaith ieuenctid. Roedd llawer o gamau ymarferol i'w dysgu a'u defnyddio i helpu pobl i fod yn bositif a chanolbwyntio ar weithredu.

Rhai o'r prif feysydd gafodd  eu trafod:

  • sut mae strategaethau lles effeithio yn y gweithle yn edrych?
  • sut allwn ni greu diwylliant sy'n cynnig cefnogaeth drwy gyfnod o bwysau, a helpu adeiladu gwydnwch?
  • beth yw'r pethau ymarferol gall arweinwyr wneud i arwain mewn modd tosturiol, a chefnogi eu lles eu hunain a lles ymarferwyr?
  • beth ddylem ni fod yn gwneud er mwyn sicrhau ein bod yn gallu adnabod arwyddion cynnar problemau iechyd meddwl yn ein cydweithwyr?
  • sut gallwn ni sicrhau ein bod ni i gyd yn gyfforddus yn siarad am iechyd meddwl a lles ac yn gallu cael sgyrsiau agored gyda'u rheolwyr?
  • a

Cynhaliwyd y digwyddiad yma ar y cyd â Education Support, unig elusen y DU sy'n canolbwyntio ar gefnogi iechyd meddwl a lles athrawon a staff addysg.