CGA / EWC

About us banner
Addysg yn ystod y cyfyngiadau symud – tystiolaeth sy’n dod i’r amlwg mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru
Addysg yn ystod y cyfyngiadau symud – tystiolaeth sy’n dod i’r amlwg mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru

Mae'r 18 mis diwethaf wedi bod yn dyngedfennol i system addysg Cymru wrth iddi ddysgu i ymdopi â’r pwysau sydd wedi deillio o’r pandemig COVID-19. Trwy gydol y cyfnod hwn, mae ymarferwyr, ymchwilwyr, arolygwyr a Llywodraeth Cymru wedi ceisio gwneud synnwyr o’r hyn sy’n digwydd o’u cwmpas, ac ystyried beth mae hyn oll yn ei olygu i’r system addysg yng Nghymru wrth iddi edrych i’r dyfodol.

Rhoedd y digwyddiad hwn yn galluogi cyfranogwyr i glywed y dystiolaeth ddiweddaraf a gasglwyd o’r ‘rheng flaen’ yn ystod y cyfnod hwn, a sut y cafodd ei dadansoddi er mwyn tynnu allan y prif negeseuon ar gyfer y dyfodol.

 

Digwyddiadau blaenorol