Telerau ac Amodau Defnydd

Cyffredinol

I'r cyhoedd

I athrawon

I AALlau, ysgolion ac asiantiaid.

I GyngACau eraill

Caiff CyngACau eraill ddefnyddio'r wybodaeth a gesglir drwy gyrchu'r safle hwn at ddiben cyflawni eu swyddogaethau yn unig neu at unrhyw ddiben arall o'r fath fel y cytunir gyda CGA.