Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

pencil graph
Crynodebau ymchwil
Crynodebau ymchwil

Gemeiddio: Ymgysylltu â phobl ifanc 16-19 oed a’u hysgogi ar raglen cyn-brentisiaeth

Gemeiddio: Ymgysylltu â phobl ifanc 16-19 oed a’u hysgogi ar raglen cyn-brentisiaeth

Fe wnaeth Julian Ayres, a gwblhaodd ei MA Addysg wrth weithio ym maes Addysg Bellach, archwilio sut y gellid cymhwyso technegau gêmiad i ysgogi dysgwyr sydd wedi ymddieithrio.

Llesiant mewn dysgu seiliedig ar waith: Sut caiff problemau personol dysgwyr eu cefnogi.

Llesiant mewn dysgu seiliedig ar waith: Sut caiff problemau personol dysgwyr eu cefnogi.

Mae Nikki Lawrence, sydd newydd gwblhau ei MA mewn Addysg, yn archwilio lles mewn amgylchedd dysgu yn y gwaith.

Ysgol Glan Gele Adroddiad Ymchwil 1 2017

Ysgol Glan Gele Adroddiad Ymchwil 1 2017

Ysgol Glan Gele: Mae'r ymchwil hwn a wneir gan staff yn Ysgol Glan Gele yn archwilio effaith adborth penodol, unigol ar ddysgwyr mwy cyndyn ym mlwyddyn 2 rhwng 6 a 7 oed.

Mentora ym maes Addysg Bellach

Mentora ym maes Addysg Bellach

Mae Rachel Whitton, sydd newydd gwblhau ei MA mewn Addysg, yn archwilio rôl mentoriaid mewn Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) yn y Sector Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PcET) mewn lleoliad Addysg Bellach (AB) yng Nghymru.