Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

pencil graph
Canllawiau Ymchwil
Canllawiau Ymchwil

Yma fe welwch rai dogfennau cyfarwyddyd defnyddiol i'ch galluogi i ddechrau gydag ymchwil. Byddwn yn ychwanegu at yr adran hon yn rheolaidd a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd deunydd newydd yn cael ei lanlwytho. Gallwch chi ddiweddaru ein gwaith drwy ein dilyn ni ar Twitter @ewc_cga. Byddwn hefyd yn eich hysbysu trwy'r cylchlythyr tymhorol i gofrestreion.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau, rhowch wybod i ni trwy e-bostio: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

Sut i… Ysgrifennu adroddiad ymchwil gweithredu

Sut i… Ysgrifennu adroddiad ymchwil gweithredu

Darllenwch ein canllaw ymchwil diweddaraf sy’n dangos y camau sylfaenol i ysgrifennu adroddiad ymchwil gweithredu.

Sut i ... Sefydlu clwb cyfnodolion

Sut i ... Sefydlu clwb cyfnodolion

Dyma'r cyntaf o'n canllawiau i gefnogi ymchwil ymarferwyr. Mae clybiau cyfnodolion yn gyfarfodydd sy'n cael eu cynnal yn rheolaidd lle mae unigolion sydd â buddiannau tebyg yn dod at ei gilydd i drafod erthyglau diweddar a llenyddiaeth academaidd. Eu nod yw pontio'r bwlch rhwng ymchwil ac ymarfer a hyrwyddo trafodaeth ynghylch sut i werthuso a chymhwyso ymchwil. Dysgwch am hanfodion sefydlu clwb cyfnodolion a sut i wneud y mwyaf o adnodd ESBCO y mae gennych fynediad iddo fel cofretrai gyda CGA.

Mae ‘sut i greu clwb cyfnodolion’ ar gael mewn ffurf PDF  yma .  Mae’r daflen werthuso clwb cyfnodolion hefyd ar gael mewn ffurf PDF.