pencil graph
Adroddiadau bwrsari ymchwil

Yma, cewch amrywiaeth o adroddiadau o brosiectau ymchwil gweithredol ar raddfa fach a gynhaliwyd mewn amrywiaeth o leoliadau, ar amrywiaeth o bynciau. Cyflwynwyd cynllun bwrsarïau ymchwil prawf CGA yn 2017 a’r nod oedd iddo fod yn gyfle dysgu i’n holl grwpiau o unigolion cofrestredig. Yn y maes hwn, gallwch weld rhai o’r adroddiadau ymchwil a gwblhawyd gan ymgeiswyr llwyddiannus. Lluniwyd y rhain gan ymarferwyr o gefndiroedd amrywiol, gyda lefelau gwahanol o brofiad ymchwil.

Sylwer bod prosiectau ar gael yn unig yn yr iaith y cafodd eu hysgrifennu ynddi.

Cliciwch ar dag i hidlo'r adroddiadau

 • All
 • Cyfathrebiad
 • Cynradd
 • Darllen
 • Dysgu Annibynnol
 • Dysgucymysg
 • Effaith
 • Gramadeg
 • Gwaith Ieuenctid
 • Llais Y Disgybl
 • Llythrennedd
 • Lythrennedd
 • Sgiliau Meddwl
 • Sgiliau Ysgrifennu
 • Uwchradd
 • Y Dyniaethau
 • Default
 • Title