Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

pencil graph
Ymchwil Ymarferwyr
Ymchwil Ymarferwyr

Yn dilyn adborth gan ein cofrestreion, rydym wedi creu maes ymchwil i gynorthwyo ymarferwyr a allai fod yn meddwl am ymchwil agos i ymarfer. Fe welwch gyfoeth o adnoddau i'ch helpu i ddechrau. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer unrhyw ddeunydd ychwanegol y byddai o gymorth i chi, rhowch wybod i ni drwy e-bostio Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dechrau ar ymchwil

how to researchBydd ein hadnoddau newydd a gynhyrchwyd gan Dr Andrew Davies o Brifysgol Aberystwyth, a Dr Jane Waters o Brifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant, yn eich helpu i ddechrau gydag ymchwil. Dysgwch am rai o'r pethau allweddol y mae angen i chi eu hystyried wrth gynllunio'ch prosiect ymchwil fel methodoleg ymchwil, cynnal adolygiad llenyddiaeth, dod i gasgliadau a moeseg ymchwil.

Rydym hefyd wedi cynhyrchu rhai canllawiau 'sut i' defnyddiol i'ch tywys trwy ysgrifennu adroddiad ymchwil, a sefydlu clwb cylchgrawn.

EBSCO / Storfeydd Ymchwil

EBSCO logoMae EBSCO yn borth ar-lein i dros 4,500 o gyfnodolion, papurau ac e-lyfrau addysg academaidd sydd ar gael am ddim i holl gofrestreion CGA. Gallwch gael mynediad i EBSCO trwy'ch pasport dysgu proffesiynol (PDP). P'un a ydych chi am gadw'r wybodaeth ddiweddaraf yn eich maes o ddiddordeb, neu i'ch helpu i gynnal adolygiad llenyddiaeth, mae hwn yn adnodd gwerthfawr.

Mae nifer o storfeydd a chronfeydd data ffynhonnell agored sydd hefyd yn cynnig mynediad i erthyglau cyfnodolion, llyfrau a thesiau. Yma fe welwch restr o safleoedd defnyddiol i'ch helpu chi.

Bwrsariaeth Ymchwil

bursary pictureMae'r ceisiadau am y bwrsariaethau ymchwil bellach wedi'u cau. Gall aelodau cofrestredig gael gwybodaeth am y rownd nesaf o geisiadau trwy ein e-bost tymhorol i gofrestreion. Gwnewch yn siŵr fod gennym gyfeiriad e-bost cyfoes, a mynnwch yr wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar Twitter.

Crynodebau ymchwil

GlossaryEdrychwch ar rai o'r ymchwil gyfredol a wnaethpwyd gan ymarferwyr mewn gwahanol leoliadau addysgol. Rydym yn diweddaru'r maes hwn yn gyson, felly edrychwch yn ôl yn rheolaidd i weld beth sy'n newydd.

Ymchwil yn y gwaith

BlogDarllenwch ein blogiau am gydbwyso ymchwil gyda gwaith, ac ar gyfer awgrymiadau a chyngor ynglŷn â sut i gadw ar y trywydd iawn.