Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

pencil graph
Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru archif (CyngACC)
Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru archif (CyngACC)

Ar y dudalen hon, fe welwch rai o'r dogfennau allweddol a gynhyrchwyd gan y Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru, yn ogystal â rhai adroddiadau gwerthuso o weithgarwch CyngACC a gomisiynwyd gan eraill.

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano, anfonwch e-bost at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Continuing Professional Development an entitlement for all April 2002 W
  Datblygiad Proffesiynol Parhaus: Hawl i Bawb (2002)
GTCW phase 1 FINAL cym 001
  Gwerthusiad o Brosiectau Peilot datblygiad proffesiynol ar gyfer Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru - Darparwyd yr Adroddiad Terfynol gan Yr Athro David Egan a’r Athro Roy James (2002)

 

Recriwtio a Chadw Athrawon

Action plan for teacher recruitment and retention in Wales 2003 W 001
  Cynllun Gweithredu ar Gyfer Recriwtio a Chadw Athrawon yng Nghymru (2003)

Fframwaith Datblygiad Proffesiynol

Professional development framework for teachers in wales 2005 W 001
  Fframwaith Datblygiad Proffesiynol ar gyfer Athrawon yng Nghymru (2005)
Professional development recognition and accreditation 2006 W 001
  Cydnabyddiaeth Broffesiynol, Datblygu ac Achrediad (2006)
The recording of teachers professional development and self reflection and the quality assurance of teachers professional development and its providers 2007 W 001

 

  Cofnodi Datblygiad Proffesiynol a Hunanadfyfyrio Athrawon a Sicrhau Ansawdd Datblygiad Proffesiynol Athrawon a'r Rheiny sy'n ei Ddarparu(2007)

 

Cynllun Peilot Athro Siartredig yng Nghymru

Chartered Teacher standards 2007 W 001
  Safonau Athro Siartredig (2007)
Chartered Teacher evaluation report by Professor David Egan 2009 W 001
  Adroddiad Gwerthuso'r Athro Siartredig gan yr Athro David Egan (2009)