Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

pencil graph
Moeseg ymchwil
Moeseg ymchwil

Croeso i'n hadnoddau moeseg newydd a gynhyrchwyd gan Dr Jane Waters a'i thîm ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Cynhyrchwyd deunydd fideo sy'n cyd-fynd â chymorth Ysgol Olchfa.

Bydd y gyfres o gyflwyniadau a fideos PowerPoint isod yn rhoi trosolwg i chi o rai o'r ystyriaethau moesegol allweddol wrth ymgymryd â gwaith ymchwil sy'n agos at ymarfer a bydd yn rhoi rhai senarios darluniadol i chi a darllen pellach ar y pwnc.

 

Edrychwch ar sut y gwneir penderfyniadau moesegol mewn cyd-destun ymchwil addysgol. Yn y gyfres hon o fideos, byddwch yn dysgu sut mae Ysgol Olchfa wedi mynd i'r afael â rhai o'r materion moesegol wrth ymgymryd ag ymchwil mewn lleoliad ysgol uwchradd.

 

Fideo 1: iCalculate

Fideo 2: iDiscover

Fideo 3: iThink

Fideo 4: iCalculate