Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

pencil graph
Cyflwyniad i ymchwil
Cyflwyniad i ymchwil

Yn yr adran hon, gallwch ganfod ein deunydd newydd sy’n ffocysu ar bethau sylfaenol ar ddechrau gwaith ymchwil agos i ymarfer a grewyd gan Brifysgol Aberystwyth.

Yn y gyfres hon o fideos, bydd Dr Andrew Davies yn siarad â chi am y pethau allweddol ddylech eu hystyried wrth ymgymryd â phrosiect ymchwil, gan gynnwys adnabod pwnc eich ymchwil, cynnal adolygiad llenyddiaeth, methodoleg ymchwil, dadansoddi eich data a thynnu casgliadau.

Cyflwyniad i gynnal prosiect ymwchil neu ymholi

Adolygu'r Llenyddiaeth a Thystiolaeth

Methodoleg a Dulliau

Gwneud Synnwyr o'r Data a Ffurfio Casgliadau