Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

pencil graph
Canllawiau ymchwil
Canllawiau ymchwil

 

Yma fe welwch rai dogfennau cyfarwyddyd defnyddiol i'ch galluogi i ddechrau gydag ymchwil.

Sut i… Ysgrifennu adroddiad ymchwil gweithredu

Sut i Ysgrifennu adroddiad ymchwil gweithredu. 001

Nid oes unrhyw fformat rhagnodedig ar gyfer ysgrifennu adroddiad ymchwil gweithredu, gan y bydd hyn yn dibynnu i raddau helaeth ar eich cynulleidfa fwriadedig a’ch cyd-destun addysgol, ond mae rhai elfennau allweddol sy’n gyffredin i’r rhan fwyaf o strwythurau adroddiadau ymchwil gweithredu.

  Darllenwch ein canllaw ymchwil sy’n dangos sut i ysgrifennu adroddiad ymchwil

 

Sut i... Sefydlu clwb cyfnodolion

How to Write an action research report. 001

Mae clybiau cyfnodolion yn gyfarfodydd a gynhelir yn rheolaidd lle mae unigolion â  diddordebau tebyg yn dod ynghyd i drafod erthyglau diweddar a llenyddiaeth academaidd. Eu nod yw cau’r bwlch rhwng ymchwil ac ymarfer a hybu trafodaeth ynghylch sut i werthuso a chymhwyso ymchwil. Dysgwch am y pethau sylfaenol sy'n ymwneud â chreu clwb cyfnodolion a sut i wneud y mwyaf o adnodd ESBCO y mae gennych fynediad iddo fel cofrestrai CGA. 

Darllenwch ein canllaw i greu clwb cyfnodolion .

Lawrlwytho tudalen werthuso'r clwb cyfnodolion .