Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

pencil graph
Arolwg o'r gweithlu addysg cenedlaethol
Arolwg o'r gweithlu addysg cenedlaethol

Arolwg cenedlaethol o’r gweithlu addysg 2021

Mae arolwg wedi cychwyn. Dyma gyfle i chi ddweud eich dweud ar faterion sydd yn bwysig i chi; eich llwyth gwaith, Covid-19, llesiant a dysgu proffesiynol. Cwblhau'r arolwg.

 

Arolwg cenedlaethol o’r gweithlu addysg 2016

Cynhaliwyd yr arolwg gan Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ar ran Llywodraeth Cymru rhwng 31 Hydref 2016 a 9 Ionawr 2017. Lluniwyd y cwestiynau a’r arolwg gan CGA mewn cydweithrediad â swyddogion Llywodraeth Cymru, gyda mewnbwn nifer o undebau masnach.

Gwahoddwyd holl gofrestreion CGA i gwblhau’r arolwg ar-lein. Roedd holiaduron ar wahan ar gyfer:

  • athrawon addysg bellach
  • gweithwyr cymorth dysgu addysg bellach
  • athrawon ysgol
  • athrawon cyflenwi ysgol
  • gweithwyr cymorth dysgu ysgol
  • gweithwyr cymorth dysgu cyflenwi ysgol

Fe gawsom 10,408 ateb (14.4%). Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma . Ceir copi o'r rhagair a chopïau o bob holiadur yn atodiadau B - H sydd ar gael yma .

Diolch i’r cofrestreion a dreuliodd amser i gwblhau’r arolwg.