Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

pencil graph
Briffiau polisi
Briffiau polisi

Llais addysgwyr yng Nghymru: Canlyniadau'r arolwg cenedlaethol o'r gweithlu

Dydd Iau, 21 Hydref 2021, 10:30 am-12:00pm

Ynglŷn â'r brîff polisi

Ffocws ein brîff polisi eleni oedd canfyddiadau'r arolwg cenedlaethol o'r gweithlu addysg i Gymru 2021 , a gynhaliwyd ar y cyd â Llywodraeth Cymru, undebau llafur a phartneriaid allweddol eraill.

Taflodd y digwyddiad oleuni ar nifer o faterion sy'n effeithio ar ein cofrestreion ar draws pob sector (ysgolion, addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a gwaith ieuenctid). Roedd y rhain yn cynnws baich gwaith, lles, dysgu proffesiynol ac effaith COVID-19. 

Daeth tua 100 o fynychwyr, gan gynnwys gwneuthwyr polisi, rhanddeiliaid addysg a chofrestreion CGA, ynghyd i drafod the themâu a thueddiadau sy'n dod i'r amlwg a'u goblygiadau posibl. Roedd hefyd yn gyfle iddynt gael atebion i'w cwestiynau llosg gan ein panel o arbenigwyr cenedlaethol.

Lawrlwythiadau

Cyflwyniad Brîff Polisi 2021 (PwyntPwer) - dwyieithog

Cyflwyniad Brîff Polisi 2021 (PDF) - dwyieithog

 

Briffiau polisi blaenorol