Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

pencil graph
Ymchwil a chyngor polisi CGA
Ymchwil a chyngor polisi CGA

Fel y rheoleiddiwr cenedlaethol annibynnol ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru, rydym yn darparu cyngor annibynnol i gefnogi datblygu a gweithredu polisi addysg ar sail tystiolaeth. Rydym yn gweithio â rhanddeiliaid i ddylanwadu’n gadarnhaol ar ddatblygiad a darpariaeth polisi addysg yng Nghymru, er budd ein cofrestreion.

Yn yr adran hon, gallwch chi:

  • ddarllen ein hadroddiadau ymchwil ac am ein mewnwelediad proffesiynol am ystod o faterion addysgol
  • darganfod manylion ein digwyddiadau briffio polisi blaenorol a’r rhai sydd ar y gweill
  • gweld ein hymatebion i ymgynghoriadau gan sefydliadau eraill.
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random