Briffio polisi blaenorol

pdf Recriwtio, cadw a chynnydd gyrfa athrawon ysgol yng Nghymru - Mai 2017

Recriwtio, cadw a chynnydd gyrfa athrawon ysgol yng Nghymru - Mai 2017

Yn fis Mai 2017, fe gynhaliwyd y Cyngor y Gweithlu Addysg sesiwn friffio polisi ar ddata yn ymwneud â recriwtio, cadw a chynnydd gyrfa athrawon ysgol yng Nghymru.

Roedd y digwyddiad ar gyfer pob rhanddeiliad gyda diddordeb mewn polisi addysg a recriwtio / cadw athrawon. Tynnwyd ar ddata unigryw o'r gofrestr a gasglwyd dros y 10 mlynedd diwethaf i ddatgelu beth sy'n digwydd o ran recriwtio a chadw athrawon ynghyd â chynnydd gyrfa athrawon yng Nghymru.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.